KOSTRZYN nad Odrą: łużyckie cmentarzysko na terenie twierdzy
Dodane przez emes dnia 20 październik 2011 12:43:03
Popielnicowy pochówek społeczności kultury łużyckiej. Fot. K. Socha / PAP - Nauka w Polsce Cmentarzysko ciałopalne społeczności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza (V w. p.n.e.) znaleźli archeolodzy w czasie wykopalisk na obszarze Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie). Odkrycia dokonano w czasie nadzoru archeologicznego prowadzonego w ramach II etapu rewitalizacji Twierdzy Kostrzyn, w wykopie na Rawelinie Wilhelm August. Z wcześniejszych badań wykopaliskowych wynikało, że najstarsze ślady osadnictwa na obszarze Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą datowane są na okres wczesnośredniowieczny (X wiek). Odkrycie łużyckiego cmentarzyska jest sporym zaskoczeniem. >>>
Treść rozszerzona

Groby łużyckie odkryto na Starym Mieście w Kostrzynie nad Odrą

Cmentarzysko sprzed 2,5 tysiąca lat, z wczesnej epoki żelaza, znaleźli archeolodzy w czasie wykopalisk na obszarze Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie). Odkrycia dokonano w czasie nadzoru archeologicznego prowadzonego w ramach II etapu rewitalizacji Twierdzy Kostrzyn.

"W wykopie na Rawelinie Wilhelm August na głębokości ok. 0,8 m, natknęliśmy się na fragmenty naczyń ceramicznych oraz przepalone ludzkie kości" - wyjaśnia Krzysztof Socha, archeolog z kostrzyńskiego Muzeum Twierdzy.

Popielnicowy pochówek społeczności kultury łużyckiej. Fot. K. Socha / PAP - Nauka w Polsce

W sumie badacze znaleźli 9 grobów, z czego dwa oznaczone były na powierzchni kamieniami, które zapewne pierwotnie pełniły funkcje stel (pomników nagrobnych). W sześciu przypadkach przepalone kości ludzkie złożono w glinianych naczyniach - bogato zdobionych popielnicach przykrytych misami, a w jednym przypadku - kamieniem.

"Pośród przepalonych kości w naczyniach znajdowały się pozostałości ozdób należących do zmarłych: bransolety z brązu, szpila wykonana z żelaza czy szklane paciorki" - wylicza Socha.

Szpila metalowa złożona na brzuścu popielnicy. Fot. K. Socha / PAP - Nauka w Polsce

Paciorek szklany o barwie seledynowej odkryty w popielnicy. Fot. K. Socha / PAP - Nauka w Polsce

Wokół grobów archeolodzy odkryli ślady po kilku jamach, w których umieszczono naczynia, przede wszystkim misy. Zdaniem naukowców, są to pozostałości po praktykach składania ofiar w postaci żywności i napitku dla zmarłych przez rodzinę i bliskich.

 Jama z naczyniami złożonymi zapewne przez rodzinę i bliskich zmarłych. Fot. K. Socha / PAP - Nauka w Polsce

"Odkrycie cmentarzyska społeczności kultury łużyckiej w tym miejscu jest dla nas sporym zaskoczeniem. Z wcześniejszych badań wykopaliskowych wynikało, że najstarsze ślady osadnictwa na obszarze Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą datowane są na okres wczesnośredniowieczny (X wiek). Przeprowadzone przez nas badania dowodzą, że ten obszar był atrakcyjny pod względem osadniczym również dla społeczności pradziejowej" - uważa archeolog.

Pozostałości po Starym Mieście w Kostrzynie nad Odrą, gdzie archeolodzy znaleźli groby z VI wieku p.n.e., określane są czasem jako "Pompeje". Budynków na centralnym placu miasta nie odbudowano po całkowitym zniszczeniu w marcu 1945 roku. Dziś ich fundamenty porasta bujna roślinność ruderalna. W czasie ostatnich wykopalisk archeolodzy znaleźli sprawców tych zniszczeń - m.in. kilka lotek od moździerzy kalibru 120 mm.

Archeolodzy pojawili się przy Bastionie Filip w związku z planami kompleksowej konserwacji i rewaloryzacji fortyfikacji oraz przylegających do niego Bastionu Brandenburgia oraz Bramy Chyżańskiej, wchodzących w skład zespołu fortyfikacji nowożytnych Twierdzy Kostrzyn. Prace inwestycyjne obejmować będą dokończenie remontu i adaptacji kazamat Bastionu Filip i przystosowania go do potrzeb muzealno - wystawienniczych. Planowane jest również wytyczenie ścieżek turystycznych i remont murów obronnych. Badania wykopaliskowe sfinansował Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce