POZNAŃ: zbiorowe groby - ossuaria - pod kościołem Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim
Dodane przez emes dnia 17 październik 2011 14:05:23
Ostrów Tumski w Poznaniu. Kościół Najświętszej Marii Panny, po prawej Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła. (fot. Wikimedia Commons, autor: Radomil, lic. CC-BY-SA-3.0) Szczątki co najmniej kilkudziesięciu osób znaleźli archeolodzy pod kościołem Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Są to prawdopodobnie kości kanoników katedralnych, które wydobyto z wnętrza poznańskiej katedry, np. podczas remontów. Badania prowadzone we wnętrzu kościoła NMP trwają od końca 2010 roku. Ich celem jest rozpoznanie wnętrza założenia pałacowo-sakralnego z drugiej połowy X wieku, którego większa część - według archeologów - zalega we wnętrzu tego kościoła oraz rozpoznanie architektury poprzedzającej obecną, gotycką świątynię. >>>
Treść rozszerzona

Archeolodzy znaleźli zbiorowe groby na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Ostrów Tumski w Poznaniu. Widoczna Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła, po prawej szczyt budynku z białymi blendami to Kościół Najświętszej Marii Panny. (fot. Wikimedia Commons, autor: Radomil, lic. CC-BY-SA-3.0)Szczątki co najmniej kilkudziesięciu osób znaleźli poznańscy archeolodzy pod kościołem Najświętszej Marii Panny na tamtejszym Ostrowie Tumskim. Niewykluczone, że są to kości osób wcześniej pochowanych w poznańskiej katedrze.

Jak powiedziała kierująca pracami prof. Hanna Kóćka-Krenz, na razie trudno jest oszacować, ile osób zostało złożonych w odnalezionym grobie.

"To, że chowano we wnętrzu kościoła ludzi zmarłych przed wiekami, nie było dla nas zaskoczeniem. Zaskoczyło nas za to, że znajdują się tam nie tylko pochówki osób indywidualnych, zmarłych od XV wieku do współczesności, ale również zbiorowe mogiły - tzw. ossuaria" - powiedziała prof. Kóćka-Krenz.

Jak wyjaśniła, pierwsze ossuarium odkryto u stóp ołtarza; była to konstrukcja powstała z wykorzystaniem istniejącego w tym miejscu już wcześniej grobowca. Archeolodzy znaleźli tam półmetrowej grubości warstwę ludzkich kości.

"Zbadaliśmy to i zasypaliśmy ten pochówek. W kolejnym miejscu, niemal tuż pod posadzką, znaleźliśmy starszą posadzkę ceglaną, zaś pod nią przemieszane szczątki ludzkie. Według źródeł pisanych, wnętrze tego kościoła było wykorzystywane co najmniej od XVIII wieku jako miejsce wtórnych pochówków. I właśnie taki pochówek, być może XVIII-wieczny, w tej chwili badamy" - powiedziała.

Jak oceniła prof. Hanna Kóćka-Krenz, są to prawdopodobnie szczątki kanoników katedralnych, które wydobyto z wnętrza katedry, np. podczas remontów, i wspólnie pochowano w jednym miejscu.

Ostrów Tumski w Poznaniu. Kościół Najświętszej Marii Panny, po prawej Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła. (fot. Wikimedia Commons, autor: Radomil, lic. CC-BY-SA-3.0) Prowadzone obecnie badania we wnętrzu kościoła Najświętszej Marii Panny w Poznaniu trwają od końca 2010 roku. Ich celem jest rozpoznanie wnętrza założenia pałacowo-sakralnego z drugiej połowy X wieku, którego większa część - według archeologów - zalega we wnętrzu tego kościoła.

"Głównie jest to sala recepcyjna pałacu książęcego, chcieliśmy zobaczyć, w jakim stanie ona się zachowała" - tłumaczyła Kóćka-Krenz.

Drugim celem prowadzonych badań jest rozpoznanie architektury poprzedzającej obecną, gotycką świątynię.

Pierwsze badania archeologiczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu przy kościele Najświętszej Marii Panny zostały podjęte w 1938 roku. W wykopie na głębokości ponad 5 metrów odsłonięto konstrukcje drewniane, interpretowane jako pozostałości wału grodowego. Palatium odkryto dopiero w 1999 roku podczas wykopalisk prowadzonych przez prof. Kóćkę-Krenz.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce