Reszel: archeolodzy z UW zbadali osadę kultury kurhanów zachodniobałtyjskich na wyspie na Jez. Legińskim
Dodane przez emes dnia 16 sierpień 2011 11:02:22
fot. Uniwersytet Warszawski Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego zakończyli prace na wyspie na jeziorze Legińskim koło Reszla. Badania wykazały, że we wczesnej epoce żelaza wyspę zamieszkiwali ludzie reprezentujący tzw. kulturę kurhanów zachodniobałtyjskich. Archeolodzy z UW od stycznia realizują projekt badawczy, który ma na celu inwentaryzację wysp Pojezierza Warmińsko-Mazurskiego. Powołany do tych badań specjalny zespół w wyniku m.in. kwerend archiwalnych i badań powierzchniowych uznał, że w pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone prace badawcze na wyspie na jeziorze Legińskim koło Reszla. >>>
Treść rozszerzona

Wyspa na jeziorze Legińskim była zasiedlona ok. 550-400 r.p.n.e.

fot. Uniwersytet WarszawskiArcheolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego zakończyli prace na wyspie na jeziorze Legińskim koło Reszla. Badania wykazały, że we wczesnej epoce żelaza wyspę zamieszkiwali ludzie reprezentujący tzw. kulturę kurhanów zachodniobałtyjskich.

Jak powiedziała kierownik prac mgr Magdalena Nowakowska kultura kurhanów zachodniobałtyjskich (pierwsza połowa pierwszego tysiąclecia p.n.e. tj. wczesna epoka żelaza - nazwa wiąże się ze zwyczajem ciałopalenia zmarłych) charakteryzuje się m.in. tym, że ludzie zamieszkiwali wokół jezior, na cyplach i wyspach.

"W takich miejscach ludność budowała osiedla obronne. Czasami nawet z gałęzi i bierwion tworzono ruszty i w ten sposób tworzono platformy a dopiero na nich, na takich sztucznych wyspach, budowano osadę" - dodała archeolog. Mieszkańcy potrafili budować oparte na palach mosty do swoich osiedli, a także dopływali na nie dłubankami tj. "kajakami" zrobionymi z wydrążonych pni drzew.

Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego od stycznia realizują projekt badawczy, który ma na celu inwentaryzację wysp Pojezierza Warmińsko-Mazurskiego. Ich zdaniem obecny stan badań w tym zakresie jest "dalece niezadowalający". Powołany do tych badań specjalny zespół w wyniku m.in. kwerend archiwalnych i badań powierzchniowych uznał, że w pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone prace badawcze na wyspie na jeziorze Legińskim koło Reszla.

"Prospekcja terenowa wyspy, której dokonano w kwietniu jednoznacznie wykazała wyjątkowy charakter tego miejsca, bo na powierzchni i w wykrotach drzew bez trudu można było znaleźć fragmenty naczyń glinianych z wczesnej epoki żelaza" - powiedziała Nowakowska. Archeolodzy uznali też, że wyspa jest nienaturalnie wypłaszczona, miejscami geometrycznie uformowana, obwiedziona na niektórych odcinkach linii brzegowej dużymi głazami.

Prowadzone latem badania potwierdziły te obserwacje. "Oprócz ceramiki znaleźliśmy podczas wykopalisk dwa zabytki metalowe tj. zausznicę i fragment naszyjnika. Oba znaleziska są pod względem historycznym bardzo ciekawe" - powiedziała Nowakowska.

Archeolodzy na razie nie znaleźli śladów po moście, który łączył wyspę z lądem. Nowakowska powiedziała, że przeprowadzone będą badania podwodne, by to zweryfikować. "Lato nie jest jednak dobrym czasem na takie badania, bo woda jest zbyt mętna. Poczekamy do jesieni lub wiosny" - dodała archeolog.

Wyspa na jez. Legińskim, na którym prowadzono prace należy do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest popularna wśród miejscowych i turystów.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce