Częstochowa: archeolodzy rozpoczęli wykopaliska na terenie grodziska "Gąszczyk"
Dodane przez emes dnia 09 sierpień 2011 13:21:18
Wzgórze z grodziskiem Gąszczyk nad doliną Warty (fot. it-jura.pl) Wykopaliska archeologiczne na terenie grodziska w Mstowie-Podlesiu rozpoczęli w poniedziałek archeolodzy z Muzeum Częstochowskiego. Celem tegorocznych prac jest przebadanie stanowiska w północno-wschodnim rejonie majdanu oraz określenie stanu zachowania i charakteru znajdujących się tam obiektów archeologicznych. >>>
Treść rozszerzona

Wykopaliska archeologiczne na terenie grodziska w Mstowie-Podlesiu

Wykopaliska archeologiczne na terenie grodziska w Mstowie-Podlesiu rozpoczęli w poniedziałek archeolodzy z Muzeum Częstochowskiego.

Wzgórze z grodziskiem Gąszczyk nad doliną Warty (fot. it-jura.pl)Grodzisko położone jest na Wyżynie Częstochowskiej, w pobliżu przełomu Warty, na wzniesieniu o wysokości 296 m n.p.m. "W zeszłym roku udało nam się odkryć zarysy dwóch obiektów mieszkalnych, które przypominają ziemianki. W tym roku zamierzamy je odsłonić w całości" - powiedział kierownik działu archeologii Muzeum Częstochowskiego, Maciej Kosiński.

Grodzisko w Mstowie-Podlesiu ma charakter dwukulturowy. Stwierdzono tam istnienie pozostałości po osadzie pradziejowej, związanej z ludnością kultury łużyckiej, datowanej na 800-550 r. p.n.e. oraz po grodzisku wczesnośredniowiecznym z IX-X w.

"W zeszłym roku odkopaliśmy około sześciuset fragmentów różnych rodzajów naczyń. Wskazują one na to, że najpierw była tu osada kultury łużyckiej, a w IX-X wieku n.e. - grodzisko wczesnośredniowieczne. Jest więc spora luka osadnicza" - tłumaczył Kłosiński.

Do tej pory na podstawie badań odnalezionych naczyń naukowcy nie stwierdzili śladów innych kultur.

Archeolodzy nie wiedzą jeszcze, ilu mieszkańców liczyły wczesnośredniowieczne ziemianki. "Na grodzisko natrafiono po raz pierwszy w latach 50., ale do tej pory teren bardzo zarósł. Napracujemy się przy wycinaniu samosiejek, zanim odkopiemy ziemianki, poza tym grodzisko jest bardzo rozległe" - zauważył Kłosiński.

Prace wykopaliskowe w Mstowie-Podlesiu prowadzone są fragmentarycznie na obszarze liczącym 1 ha powierzchni.

Skalno-wyżynne grodzisko ma kształt zbliżony do nieregularnego czworokąta. Otoczone jest wałem kamienno-ziemnym, przy jego budowie wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu.

Wykopaliska i badania prowadzone są pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce