Czermno: mieszkańcy gminy Tyszowce pilnują grodziska przed "poszukiwaczami skarbów"
Dodane przez emes dnia 24 marzec 2011 00:19:29
Mieszkańcy gminy Tyszowce - strażacy-ochotnicy, urzędnicy, policjanci i zwykli ludzie - zawiązali "straż obywatelską" i pilnują grodziska w Czermnie przed "archeologami-amatorami". W ubiegłym roku naukowcy z UMCS zlokalizowali na podgrodziu grodziska fundamenty dużego romańskiego kościoła. Zdaniem badaczy odkrycie potwierdza tezę, według której Czermno to dawny Czerwień - główny ośrodek Grodów Czerwieńskich, ziem położonych na pograniczu państwa pierwszych Piastów i Rusi Kijowskiej. >>>
Treść rozszerzona

Mieszkańcy gminy Tyszowce pilnują Czermna przed "poszukiwaczami skarbów"

Mieszkańcy gminy Tyszowce - strażacy-ochotnicy, urzędnicy, policjanci i zwykli ludzie - zawiązali "straż obywatelską" i pilnują grodziska w Czermnie przed "archeologami-amatorami".

Czermno, niewielka wieś leżąca w lubelskim (powiat tomaszowski, gmina Tyszowce), przy granicy Polski z Ukrainą, od początku XIX wieku utożsamiana była często z Czerwieniem, stolicą Grodów Czerwieńskich, ziem leżących na dawnym pograniczu polsko-ruskim. W wyniku prowadzonych w latach 1952, 1976-79 i 1997 badań archeologicznych, na obszarze o powierzchni ok. 100 ha, odkryte zostały między innymi: masywne wały grodziska, umocnione podgrodzie, osady otwarte oraz 3 cmentarzyska. Osadnictwo obejmowało obydwa brzegi rzeki Huczwy, komunikację pomiędzy nimi umożliwiał drewniany most, na rzece istniał prawdopodobnie port, do którego przez podmokłe łąki prowadziły dwa pomosty, szerokie na trzy metry, ułożone na potężnych dębowych palach - jeden z nich miał około 100 m długości, drugi znacznie więcej. Pozyskane próbki drewna poddane badaniom dendrochronologicznym pozwoliły stwierdzić, że gród budowano z drzew ściętych w latach 1027 i 1050, natomiast te użyte na pomosty - w latach 1172-1205. Nie udawało się dotychczas znaleźć kościoła, o którego istnieniu w Czerwieniu wzmiankowały źródła historyczne, w owych czasach symbolu władzy i znaczenia ważnego ośrodka miejskiego, jakim musiał być Czerwień - porównywany do Krakowa, Poznania czy Gniezna.

Archeolodzy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w ubiegłym roku zlokalizowali na podgrodziu grodziska w Czermnie fundamenty dużego romańskiego kościoła. Badania wykazały podobieństwo świątyni do rotundy Najświętszej Marii Panny na Wawelu. Zdaniem badaczy odkrycie potwierdza tezę, według której Czermno to dawny Czerwień - główny ośrodek Grodów Czerwieńskich, ziem położonych na pograniczu państwa pierwszych Piastów i Rusi Kijowskiej.

Więcej: Gazeta.pl Lublin - Sami chronią swój gród. Przed archeologami-amatorami.