Sypialnia neandertalczyków w jaskini Esquilleu w Hiszpanii
Dodane przez emes dnia 11 sierpień 2010 02:03:48

Sypialnia neandertalczyków sprzed ok. 40-50 tys. lat (osobne pomieszczenie z paleniskiem i posłaniami z trawy) została odkryta w jaskini Esquilleu w Hiszpanii. >>>


Treść rozszerzona

Osobne pomieszczenie, które być może służyło za sypialnię neandertalczykom, odkryto w jaskini Esquilleu w Hiszpanii - informuje serwis Discovery News.

Jak opisują archeolodzy, w pomieszczeniu znajdowało się palenisko i posłania z trawy, które w dzień być może służyły do siedzenia. Posłania mogły być przykryte dodatkowo skórami zwierząt. Jaskinia Esquilleu, która znajduje się w Kantabrii, zamieszkiwana była przez neandertalczyków w trudnym do precyzyjnego ustalenia okresie pomiędzy 53 tys. a 39 tys. lat temu.

"Prawdopodobnie neandertalczycy za każdym razem, kiedy odwiedzali jaskinię, na nowo przygotowywali swoje posłania" - opowiada współodkrywca Dan Cabanes z Weizmann Institute of Science.

Jak dodaje, życie codzienne neandertalczyków skupiało się wokół ogniska. Odkrycia z innych stanowisk archeologicznych potwierdzają, że w pobliżu paleniska wytwarzali oni narzędzia, gotowali, jedli i spali. Dlatego starali się, żeby to miejsce było możliwie najwygodniejsze.

Cabanes wraz z zespołem badawczym dokonał szczegółowej analizy zawartości jaskini. Naukowcy zidentyfikowali pokaźną ilość fitolitów, skamieniałych pozostałości roślin, takich jak pyłki. Wykluczyli zarazem, że dostały się one do wnętrza groty w odchodach zwierząt. Duża część fitolitów zlokalizowana była wokół paleniska. Badania wykazały, że były to resztki traw.

Najbardziej prawdopodobna hipoteza brzmi, że trawę przynieśli neandertalczycy i wykorzystali jako posłanie. Dla odmiany, pozostałości roślinne w palenisku były zupełnie innego rodzaju. Są to szczątki drewna i kory.

Cabanes podkreśla, że wielką zagadką pozostaje kwestia wyginięcia neandertalczyków. Tym bardziej, że wraz z kolejnymi odkryciami jawią się oni jako inteligentni i świetnie przystosowani do trudnych warunków środowiska. Jego zdaniem o wyginięciu naszych najbliższych krewnych zadecydowało kilka czynników, które zadziałały w tym samym czasie.

"Zmiany środowiska, nieco odmienna struktura społeczna, inna częstotliwość reprodukcji, rozprzestrzenianie się chorób, rywalizacja o zasoby - te i inne czynniki mogły przesądzić o losie neandertalczyków" - opisuje. Nie neguje również, iż część populacji neandertalskiej mogła się wmieszać w populację ludzką.

Pełne wyniki badań opublikowano na łamach ostatniego wydania pisma "Archaeological Science".

Źródło: PAP - Nauka w Polsce