Nowy Łowicz - nowe odkrycia na kurhanowym cmentarzysku
Dodane przez emes dnia 11 marzec 2011 01:19:44
Kolia paciorków szklanych i bursztynowych z jednego z grobów kobiecych w Nowym Łowiczu. Paciorki szklane to importy z terenu Cesarstwa Rzymskiego, paciorki bursztynowe wykonywano na miejscu. II wiek n.e. Fot. J. Strobin (PAP - Nauka w Polsce)Na kurhanowym cmentarzysku w Nowym Łowiczu, na terenie największego w Europie poligonu wojsk NATO w Drawsku (gmina Kalisz Pomorski) do 2010 roku udało się przebadać 60 kurhanów (90% zarejestrowanych). Najnowsze wykopaliska potwierdziły wysoką rangę stanowiska. >>>
Treść rozszerzona

Nowe odkrycia na kurhanowym cmentarzysku kultury wielbarskiej

Cmentarzysko w Nowym Łowiczu znajduje się na terenie największego w Europie poligonu wojsk NATO w Drawsku (gmina Kalisz Pomorski). Jak dotąd odkryto tutaj 67 kurhanów na obszarze o długości ponad 200 m i szerokości dochodzącej do 65 m. Badania w ostatnich sezonach wykopaliskowych pozwoliły lepiej zrozumieć zwyczaje pogrzebowe ludzi zamieszkujących ten teren prawie 2 tys. lat. temu. Wykopaliska są prowadzone wspólnie przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego - dr. Adama Cieślińskiego i Muzeum w Koszalinie - Andrzeja Kasprzaka. W ostatnich latach zostały objęte patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej oraz rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

"Do 2010 roku udało się przebadać 60 kurhanów, co stanowi 90 proc. zarejestrowanych mogił. W sumie z kurhanami, włączając w to pochówki wtórnie wkopane w nasypy, było związanych 104 groby - 55 ciałopalnych i 49 szkieletowych" - wyjaśnia jeden z kierujących badaniami dr Adam Cieśliński z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Na aż 164 pochówki natrafiono w płaskiej części cmentarzyska - pomiędzy kurhanami. Co ciekawe, zmarłych złożonych w tej części nekropolii częściej kremowano, natomiast przewaga ciałopalenia w przypadku osób pochowanych w kurhanach jest niewielka.

Cmentarzysko funkcjonowało we wczesnym i początkach młodszego okresu wpływów rzymskich, czyli od początku II do ok. połowy III wieku n.e.

W czasie ostatnich dwóch sezonów wykopaliskowych przebadano m.in. kurhan oznaczony numerem 18. W jego centralnej części archeolodzy natknęli się na przepaloną, intensywnie czarną ziemię - pozostałości stosu ciałopalnego. Wśród szczątków stosu znajdowały się fragmenty unikatowej sprzączki wykonanej z brązu. Tuż pod spodem mieściła się jama grobowa.

"Wewnątrz złożone były przepalone ludzkie kości, którym towarzyszyły metalowe elementy stroju - brązowe zapinki, jedne z najstarszych z dotychczas odkrytych na stanowisku, z początku II w n.e. Oprócz tego zmarłą osobę, najprawdopodobniej kobietę, wyposażono w ostatnią drogę w dwa gliniane naczynia, być może pierwotnie zawierające jedzenie i napitek" - wyjaśnia dr Cieśliński.

Dzięki wykopaliskom archeolodzy dowiedzieli się, że najwcześniejszy obszar użytkowania nekropolii był szerszy i obejmował teren od południowo-zachodniego narożnika do centralnej partii cmentarzyska.

"Najnowsze wykopaliska potwierdziły bardzo wysoką rangę stanowiska w Nowym Łowiczu. Niemal całościowe odsłonięcie tak dużego stanowiska kurhanowego stanowi sytuację wyjątkową w badaniach nad okresem wpływów rzymskich w Europie Środkowej. Z pewnością taka sytuacja pozwoli przeprowadzić nowe i wiarygodne analizy odnoszące się do liczebności czy struktury społecznej ówczesnej ludności" - uważa archeolog.

Na ślady po działalności starożytnych natknięto się w tym rejonie w 1891 roku. Jednak profesjonale badania wykopaliskowe rozpoczęły się dopiero w 1988 roku z inicjatywy ś.p. Krystyny Hahuły z Muzeum w Koszalinie. Z uwagi na lokalizację stanowiska na poligonie w pracach archeologów brali udział żołnierze - w 2005 roku saperzy armii brytyjskiej z pomocą ciężkiego sprzętu usypali rekonstrukcje dwóch przebadanych wcześniej kurhanów.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce