"Jak odkryto grób Kopernika?" - prof. Jerzy Gąssowski
Dodane przez emes dnia 18 luty 2011 22:24:38
"Aby dostać się do wnętrza krypty należało reaktywować zamurowane wejście u południowej ściany prezbiterium. Po tylu latach, bez dostępu świeżego powietrza, należało liczyć się z obecnością niebezpiecznych dla ludzi grzybów i bakterii oraz zachować szczególne środki ostrożności, by nie paść ofiarą „klątwy faraonów”." >>>
Treść rozszerzona

"Aby dostać się do wnętrza krypty należało reaktywować zamurowane wejście u południowej ściany prezbiterium. Po tylu latach, bez dostępu świeżego powietrza, należało liczyć się z obecnością niebezpiecznych dla ludzi grzybów i bakterii oraz zachować szczególne środki ostrożności, by nie paść ofiarą „klątwy faraonów”."

"Grób nr 13/05 był najbardziej zniszczony - udało się określić zaledwie jego lokalizację w wykopie i zarys trumny. Zachowała się czaszka, jednak bez żuchwy, której nadaremno poszukiwano w pobliżu. Ze szkieletu pozostały luźno rozsypane kości, które odnajdowano wcześniej w różnych wkopach grobowych. A jednak ten zniszczony pochówek przyciągnął szczególną uwagę badaczy."

"(...) dokonania rekonstrukcji wyglądu twarzy (...) podjął się inspektor mgr Dariusz Zajdel (z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie), doświadczony w tego rodzaju skomplikowanych zadaniach antropologicznych. Nie został on wtajemniczony w domniemaną tożsamość zmarłego właściciela rekonstruowanej twarzy, by uniknąć zasugerowania się tą hipotezą. Zadanie było szczególnie trudne i odpowiedzialne."

"Laboratorium Rudbeck, Wydział Genetyki i Patologii Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja) pod kierownictwem doc. dr Marie Allen, podjęło się próby odczytania kodu genetycznego z zachowanego odręcznego listu Mikołaja Kopernika, notatek na marginesach ksiąg z jego księgozbioru w Uppsali oraz odręcznych szkiców i rysunków. (...) Z dziesięciu odnalezionych włosów, dwa wykazały identyczny kod genetyczny mtDNA do uzyskanego z kości grobu 13/05 we Fromborku."

Artykuł prof. Jerzego Gąssowskiego "Jak odkryto grób Kopernika?" przeczytać można na stronie Odkrywcy.pl (i obejrzeć zdjęcia).