Miechów - ciekawe znaleziska w klasztorze przy Bazylice Grobu Bożego
Dodane przez emes dnia 03 luty 2011 01:52:36
Bazylika Grobu Bożego w Miechowie (fot. Wikipedia - Jedrus, lic. GNU)Ciekawe znaleziska na terenie dawnego klasztoru przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie: monety (m.in. półgrosz krakowski z XIV wieku), średniowieczna ceramika, renesansowe i barokowe kafle, butelka z dokumentami z 1939 roku oraz ludzkie szczątki w krypcie pod Kaplicą Grobu Chrystusa. >>>
Treść rozszerzona

Od kilku miesięcy trwają prace remontowe na terenie klasztoru przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie, równolegle prowadzone są również badania archeologiczne.

Najciekawsze dotychczasowe znaleziska to: monety (m.in. cenny półgrosz krakowski z końca XIV wieku), średniowieczna ceramika, renesansowe i barokowe kafle, butelki różnych kształtów i pojemności.

Średniowiecznych monet badacze znaleźli w sumie 42 sztuki. "Znaleźliśmy bilon datowany od czasów Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego aż po panowanie Kazimierza Jagiellończyka" - powiedział kierujący pracami Paweł Micyk.

Jedna z butelek, znaleziona w górnych partiach zasypiska piwnic, jest zakorkowana i wypełniona dokumentami napisanymi na maszynie. Przez szkło widać wyraźną datę na jednym z nich - 1939. Butelka zostanie przekazana konserwatorom dokumentów pisanych, dopiero wtedy dowiemy się czego dotyczą druki.

Archeolodzy (Monika Kamińska i Paweł Micyk) badają również fundamenty, mury, krypty, w celu prześledzenia faz budowy, rozbudowy i przebudowy kościoła i zabudowań klasztornych.

W wyniku przeprowadzonych badań geomagnetycznych pod Kaplicą Grobu Chrystusa znaleziona została krypta. Mikrokamera wprowadzona przez wąski odwiert do jej wnętrza zarejestrowała w niszy grobowej ludzki szkielet. Trwają spekulacje kto mógł zostać pochowany w najważniejszym miejscu w kompleksie klasztornym: Jaksa z rodu Gryfitów (fundator klasztoru, który w 1163 roku sprowadził tu bożogrobców z Jerozolimy, wprawdzie istniejąca kaplica została zbudowana w pierwszej połowie XVI wieku, ale pierwsza znajdowała się tu już w wieku XII)? Samuel Nakielski (historyk i kronikarz bożogrobców, zmarł w 1652 roku i został pochowany w podziemiach miechowskiego kościoła, jeszcze w 1917 r. istniała poświęcona mu marmurowa tablica nagrobna)? A może fundator kaplicy Tomasz Bylica z Olkusza?

Wykopaliska odsłoniły również w krużgankach niewidoczne fundamenty pierwszego klasztoru z XIII-XIV wieku.

Badania wykopaliskowe na terenie budynków rozpoczęto w związku z rewitalizacją kompleksu m.in. do celów wystawienniczych - powstanie tutaj muzeum prezentujące dzieje mnichów zamieszkujących dawny klasztor.

Źródła: PAP - Nauka w Polsce, Dziennik Polski, Onet.pl


Bazylika Grobu Bożego w Miechowie (fot. Wikipedia - Jedrus, lic. GNU)Początki zespołu klasztornego w Miechowie sięgają 1163 roku, kiedy to ówczesny właściciel okolicznych terenów, Jaksa herbu Gryf, uczestnik drugiej wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej, sprowadził tu i osadził bożogrobców - zakonników z Zakonu Stróżów Grobu Bożego w Jerozolimie. Pierwszy kościół został poświęcony w 1170 roku, obecnie istniejący zbudowano w latach 1233-1293, (później był kilkakrotnie przebudowywany). W XV wieku miechowski klasztor stał się centralnym konwentem zakonu (stąd bożogrobcy nazywani są też Miechowitami). W 1819 r., na skutek kasaty zakonu bożogrobców w zaborze rosyjskim, ostatni zakonnicy opuścili Miechów. W skład zespołu klasztornego wchodzą: bazylika Grobu Bożego, wieża (z kryptą oraz dolną częścią zbudowanymi z ciosów romańskich), przylegający do nich budynek klasztorny, na którego dziedzińcu wewnętrznym znajduje się Kaplica Grobu Chrystusa - gotycko-renesansowa kopia kaplicy w Jerozolimie zbudowana około 1530 roku. Do kompleksu należą też: późnobarokowy "zamek" generałów zakonu i cmentarz przykościelny.