Obóz naukowy na terenie grodziska Gąszczyk niedaleko Częstochowy
Dodane przez emes dnia 07 sierpień 2010 20:29:36

Studenci z Uniwersytetu Śląskiego pod nadzorem pracowników Muzeum Częstochowskiego przeprowadzili badania sondażowe na terenie grodziska Gąszczyk. Celem badań grodziska jest doprowadzenie do jego rekonstrukcji. >>>


Treść rozszerzona

Przeprowadzenie prac wykopaliskowych na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska Gąszczyk niedaleko Częstochowy było celem obozu naukowego zorganizowanego w połowie lipca przez Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Śląskiego. W obozie uczestniczyło dziesięcioro studentów nadzorowanych przez pracowników Działu Archeologii Muzeum Częstochowskiego: Macieja Kosińskiego, Gertę Bielińską i Magdalenę Wieczorek-Szmal.

Jak informuje rzecznik UŚ Magdalena Ochwat, prace archeologiczne miały charakter sondażowy - stanowiły podstawę pod przyszłoroczne badania na szerszą skalę, które w efekcie mają doprowadzić do rekonstrukcji grodziska.

W czasie wykopalisk studentom udało się odnaleźć m.in. dużą ilość fragmentów ceramiki, datowanych na okres ok. 750-550 lat p.n.e. i posiadających cechy charakterystyczne dla kultury łużyckiej, oraz skorupy naczyń z czasów wczesnego średniowiecza. Ponadto odkryli oni pozostałości po dawnych obiektach mieszkalnych i gospodarczych.

Ochwat przypomina, że tegoroczny obóz nie był pierwszą tego typu inicjatywą historyków i archeologów z UŚ. Podobne wyjazdy badawcze organizowane są każdego roku, a ich celem jest wszechstronne badanie przeszłości regionu śląskiego.

Inicjatorem i opiekunem naukowym obozów jest prof. Antoni Barciak, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, a uczestniczą w nich nie tylko studenci, ale również doktoranci i absolwenci, dla których jest to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy na temat badań historycznych.

W czasie poprzednich obozów przeprowadzano m.in. prace inwentaryzacyjne dokumentujące zabytki historyczne Rud i Janowa i zbierano inskrypcje z terenów Katowic i Mysłowic. Włączano się także w badania archeologiczne gródków stożkowych w Dankowicach oraz w Żurawiu.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce