Poszukiwania "znamienitej siedziby" Sieciecha - grodu władcy państwa Wiślan
Dodane przez emes dnia 31 lipiec 2010 01:08:52

Poszukiwania siedziby rodu Sieciechów, wczesnośredniowiecznego grodu w okolicy Sieciechowa, rozpoczęła grupa archeologów skupionych wokół Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. >>>


Treść rozszerzona

Poszukiwania w okolicy Sieciechowa (pow. kozienicki) wczesnośredniowiecznego grodu, siedziby rodu Sieciechów, rozpoczęła grupa archeologów skupionych wokół Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy czerpią informacje o lokalizacji grodu ze źródeł historycznych, gdyż do dzisiaj nie zachowały się żadne widoczne jego pozostałości. Archeolodzy liczą jednak na sukces, który mają zapewnić kompleksowe badania. Pomysłodawcami projektu są: Zofia Kowarska i Szymon Lenarczyk.

"Przeprowadzenie szczegółowej kwerendy źródłowej w połączeniu z zastosowaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej prospekcji archeologicznej, pozwoli na wstępne określenie lokalizacji tego niezwykle ważnego stanowiska. Dodatkowym atutem projektu jest możliwość naukowej weryfikacji dotychczasowych wzmianek historycznych dotyczących Sieciechowa i jego okolic, a tym samym lepsze poznanie historii regionu" - wyjaśnia Szymon Lenarczyk.

Początkowe prace w ramach projektu polegają na zebraniu wszystkich dostępnych materiałów związanych z tematem poszukiwań. Są to zarówno wzmianki w dziełach historycznych, jak i mapy topograficzne. Poza tym, zostaną zinwentaryzowane wszelkie zabytki pozyskane w trakcie dotychczasowych wykopalisk w okolicy Sieciechowa.

"Najistotniejszym działaniem pierwszego etapu projektu jest wykonanie dokumentacyjnych zdjęć lotniczych za pomocą aparatu fotograficznego podwieszonego do specjalnie przystosowanego latawca i balonu - mówi Lenarczyk. - Fotografia lotnicza umożliwia zarówno odnalezienie i lokalizację obiektów dobrze zachowanych, jak i takich, które są niewidoczne z powierzchni ziemi."

Dotychczas wykonano kilkaset zdjęć z wysokości ok. 150-200 m w czasie kilku sesji fotograficznych o różnych porach dnia i pod różnym kątem nachylenia sprzętu.

W terenie pracował również geodeta Instytutu Archeologii UW, który za pomocą nowoczesnego sprzętu geodezyjnego (GPS-RTK), zmierzył charakterystyczne punkty znajdujące się na terenie fotografowanym z lotu ptaka.

Dzięki pomiarom będzie możliwe połączenie poszczególnych zdjęć poprzez nałożenie na siebie charakterystycznych punktów umieszczonych na powierzchni ziemi. Uzyskana mozaika zdjęć ukaże spójny obraz badanego terenu.

Z kolei dzięki pomiarom geodezyjnym, możliwe jest stworzenie mapy warstwicowej powierzchni terenu, na której zostanie zaprezentowany model wysokościowy badanego obszaru.

Ród Sieciecha wywodził się z książęcego rodu Stażów Toporów, który rządził państwem Wiślan, do chwili połączenia się z Polanami. Dużo uwagi, zarówno samemu Sieciechowi, jak i znamienitej siedziby palatyna, nadwiślanego grodu Sieciecha, poświęca w swych kronikach Gall Anonim.

Sam gród funkcjonował zapewne aż do połowy XIII wieku. W tym okresie Wisła zmieniła swój główny nurt i gród znacznie stracił na znaczeniu, aż w końcu wyludnił się i popadł w zapomnienie.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce