Ponad 180 zagadkowych (rytualnych?) palenisk pod Wielkopolskimi Piramidami
Dodane przez emes dnia 30 lipiec 2010 02:59:26

Archeolodzy z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odkryli ponad 180 zagadkowych obiektów, będących prawdopodobnie rytualnymi paleniskami, w sąsiedztwie "Wielkopolskich Piramid" (stan. Łęki Małe w pobliżu wsi Wilanowo). >>>


Treść rozszerzona

Na stanowisku Łęki Małe w pobliżu wsi Wilanowo (gmina Kamieniec, powiat Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie) archeolodzy pod kierownictwem Andrzeja Krzyszowskiego z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odkryli i przebadali ponad 180 zagadkowych obiektów, będących najprawdopodobniej rytualnymi paleniskami. To pierwsze tego rodzaju nietypowe obiekty archeologiczne odkryte na terenie Polski, pochodzące ze schyłku starożytności lub z początku wczesnego średniowiecza.

Owalne jamy o dłuższej średnicy do ok. 2m i głębokości do ok. 0,5m, o dnie wyłożonym kamieniami, zostały znalezione w sąsiedztwie "książęcych kurhanów" kultury unietyckiej z wczesnego okresu epoki brązu nazywanych "Wielkopolskimi Piramidami". Wypełnisko jam stanowi czarna ziemia przemieszana z popiołem, drobnymi węglami drzewnymi i kamieniami. W obrębie palenisk znajdowano pojedyncze fragmenty nielicznych naczyń ceramicznych, glinianych przęślików, przepalonych i nieprzepalonych kości zwierzęcych - bydła i konia, przedmiotów metalowych - fragmenty zapinek, żelaznych noży i tylko w nielicznych przypadkach, pojedyncze przepalone kości ludzkie.

W wielu obiektach zachowały się częściowo silnie zwęglone dębowe lub grabowe belki. Prawdopodobnie tworzyły konstrukcje w kształcie czworoboku, które po spaleniu zasypywano kamieniami i ziemią. Archeolodzy przypuszczają, że na powierzchni ówczesnego gruntu usypywano niewielki kopczyk ziemny dodatkowo oznaczany drewnianymi palami lub większymi głazami.

Obecnie trwają analizy próbek drewna, kości i ceramiki oraz prowadzone są dalsze badania wykopaliskowe.


Stanowisko kurhanowe Łęki Małe znane było już w XIX w. - kurhanów było wtedy kilkanaście (prawdopodobnie 14). Do dnia dzisiejszego przetrwały 4, są wysokości od 2,5 m do prawie 5 m i o obwodzie od 75 do 120 m, są nazywane "Wielkopolskimi Piramidami".

Badania wykopaliskowe prowadził tu w latach 1933, 1953 i 1955 prof. Józef Kostrzewski z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W ich wnętrzu, pod warstwą ziemi, w usypanych z kamieni kopcach, odkrył komory grobowe z bogato wyposażonymi pochówkami - w ozdoby (wykonane z brązu, złota i bursztynu), broń (m.in. tzw. berła sztyletowe) i przedmioty codziennego użytku.

Prowadzone od 2006 roku prace miały początkowo za cel odnalezienie i zbadanie pozostałości zniszczonych wczesnobrązowych kurhanów, które znajdowały się tu jeszcze w końcu XIX w. W wyniku przeprowadzonych wcześniej badań geofizycznych stwierdzono istnienie skupiska jakichś obiektów, które nie są widoczne na powierzchni ziemi. Spodziewano się odkrycia nieznanych, silnie zniszczonych kurhanów, a znaleziono zagadkowe paleniska - w ciągu czterech sezonów badań odkryto ich już ponad 180...

Na podstawie: PAP - Nauka w Polsce