Płońsk - gród z 979 roku i zagadkowa przy nim osada
Dodane przez emes dnia 23 listopad 2010 16:04:38
Grodzisko w Płońsku (fot. Wikipedia - Hubert Śmietanka, lic. C.C.2,5)Część nieznanego dotychczas wczesnośredniowiecznego układu osadniczego została odkryta w Płońsku (Mazowieckie), w czasie badań prowadzonych w związku z budową tak zwanej "małej obwodnicy". Odsłonięto drewniany pomost wiodący z grodu do nieznanej dotąd osady przygrodowej oraz fragment samej osady. Znalezione zabytki wskazują na niesłowiańskie pochodzenie mieszkańców osady. >>>
Treść rozszerzona

Grodzisko w Płońsku (fot. Wikipedia - Hubert Śmietanka, lic. C.C.2,5)Część nieznanego dotychczas wczesnośredniowiecznego układu osadniczego została odkryta w Płońsku (Mazowieckie), w czasie badań prowadzonych w związku z budową tak zwanej "małej obwodnicy". Odsłonięto drewniany pomost wiodący z grodu do nieznanej dotąd osady przygrodowej oraz fragment samej osady.

Zabytki pozyskane na pomoście, w jego najbliższej okolicy oraz na przebadanym skrawku osady (ozdoby, elementy uzbrojenia, niepospolite formy naczyń glinianych) wskazują na niesłowiańskie pochodzenie mieszkańców osady.

W latach 2007-2008, w czasie budowy kanalizacji pod ulicą 19 Stycznia w Płońsku, odkryte zostały dobrze zachowane fragmenty drewnianych, potężnych i zaawansowanych technicznie, konstrukcji grodu płońskiego, datujących jego powstanie na rok 979 (pobrane próbki do badań dendrochronologicznych zapewne potwierdzą chronologię grodu).

Dotychczasowe wyniki badań archeologicznych, chociaż bardzo szczątkowych bo obejmujących zaledwie ułamek procenta płońskiego wczesnośredniowiecznego zespołu grodowego, są bardzo obiecujące, pozwalają przypuszczać, że mamy do czynienia z cennym odkryciem.

Więcej: Wirtualny Płońsk