Kolonia Kulczyn (Polesie) - znaleziska w grodzisku na Krowim Bagnie
Dodane przez emes dnia 23 listopad 2010 15:59:44
Niemal idealnie zachowana radlica (część pracująca radła - poprzednika sochy i pługa), krój (element roboczy pługa), ocembrowana drewnem studnia i inne znaleziska sprzed około tysiąca lat odkryte zostały obok wczesnośredniowiecznego grodziska na Krowim Bagnie w Kolonii Kulczyn (Polesie, gmina Hańsk), podczas badań prowadzonych w miejscu gdzie niedługo ma stanąć wieża widokowa dla turystów. >>>
Treść rozszerzona

Niemal idealnie zachowana radlica (część pracująca radła - poprzednika sochy i pługa), krój (element roboczy pługa), ocembrowana drewnem studnia i inne znaleziska sprzed około tysiąca lat odkryte zostały obok wczesnośredniowiecznego grodziska na Krowim Bagnie w Kolonii Kulczyn (Polesie, gmina Hańsk), podczas badań prowadzonych w miejscu gdzie niedługo ma stanąć wieża widokowa dla turystów.

W zasypisku studni oraz w jej otoczeniu odnalezione zostały ponadto fragmenty ceramiki, kawałki obrobionego poroża, kości zwierzęce i szlaka powstała przy produkcji szkła.

Grodzisko i leżąca obok osada były rozpoznane i badane w latach 2005-2006 (wcześniej nie notowane na mapach i w literaturze przedmiotu). Ma kształ koła o średnicy zewnętrznej około 40 metrów, wewnętrznej około 20 metrów i wysokości około 3metrów. Odnalezione w dużej ilości zabytki ruchome pozwoliły datować kompleks na IX-XI wiek.

Więcej: Dziennik Wschodni