Cmentarzysko kultury sudowskiej w Czerwonym Dworze na Pojezierzu Ełckim
Dodane przez emes dnia 22 lipiec 2010 22:18:03

Archeolodzy przebadali 17 kamiennych kurhanów na cmentarzysku kultury sudowskiej w Czerwonym Dworze, w Puszczy Boreckiej na Pojezierzu Ełckim. >>>


Treść rozszerzona

Archeolodzy przebadali 17 kamiennych kurhanów na cmentarzysku kultury sudowskiej w Czerwonym Dworze, w Puszczy Boreckiej (kompleks leśny na Pojezierzu Ełckim, które jest częścią Pojezierza Mazurskiego).

Kultura sudowska obejmowała swoim zasięgiem północno-wschodnią część Mazur oraz Suwalszczyznę, na południu rozpoznano jej ślady po rejon Augustowa i Rajgrodu. Jej początki sięgają końca okresu wczesnorzymskiego, czyli końca II wieku naszej ery, koniec zaś - późnego okresu wędrówek ludów, czyli około VII wieku.

Na kurhany natknęli się leśnicy w 2001 roku. Zaalarmowani archeolodzy z Muzeum Okręgowego w Suwałkach potwierdzili istnienie cmentarzyska kurhanowego. Pierwsze badania cmentarzyska rozpoczął w 2003 roku Leszek Godzieba z ełckiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Od 2004 roku kontynuuje je dr Paweł Szymański z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Na cmentarzysku w Czerwonym Dworze przebadano do tej pory 17 kamiennych kurhanów, zawierających popielnice ze spalonymi szczątkami zmarłych. Archeolodzy ustalili, że w jednym kurhanie pochowanych było od jednego do trzydziestu ludzi, prawdopodobnie wywodzących się z jednego rodu.

Zdaniem naukowców cmentarzysko funkcjonowało od początku III wieku, zaprzestano je użytkować w późnym okresie wędrówek ludów, czyli w VI-VII wieku.

W kurhanach znaleziono ponadto liczne naczynia gliniane, przedmioty wykonane z brązu, żelaza i szkła oraz przedmioty importowane z terenów Imperium Rzymskiego: m.in. paciorki szklane i zapinka z brązu ozdobiona wkładkami kolorowego szkła.

W żadnym z grobowców nie znaleziono jednak broni. Zdaniem badaczy, uzbrojenie było najprawdopodobniej objęte tabu, zabraniającym umieszczania tego typu przedmiotów razem z pochowanym.

Na podstawie: PAP - Nauka w Polsce.