Homo erectus był 800 tysięcy lat temu w Kończycach Wielkich pod Cieszynem!
Dodane przez emes dnia 24 październik 2010 16:34:33
Człowiek pojawił się na terenie Polski około 800 tysięcy lat temu - zespół badaczy z Uniwersytetu Śląskiego odkrył narzędzia, którymi posługiwał się w tym czasie Homo erectus, w okolicach Kończyc Wielkich pod Cieszynem. Dotychczas uważano, że człowieka wtedy na ziemiach polskich nie było - za najstarsze ślady działalności naszych przodków uchodziły znaleziska pochodzące sprzed 400-500 tysięcy lat. >>>
Treść rozszerzona

Człowiek pojawił się na terenie Polski około 800 tysięcy lat temu!

Zespół badaczy, pracujących pod kierownictwem archeologa dr. Eugeniusza Foltyna i paleogeografa dr. Jana Macieja Wagi z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odkrył najstarsze na terenie Polski ślady pobytu człowieka w okolicach Kończyc Wielkich pod Cieszynem.

Dotychczas uważano, że w tym czasie na ziemiach polskich człowieka nie było. Za najstarsze ślady działalności naszych przodków uchodziły znaleziska z okolic Trzebnicy, Wrocławia i z Jaskini na Biśniku (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska), pochodzące sprzed 400-500 tysięcy lat.

Rewolucyjnego odkrycia dokonali naukowcy na przełomie 2004 i 2005 roku w Kończycach Wielkich pod Cieszynem (okolice Bramy Morawskiej - obniżenia pomiędzy Sudetami i Karpatami, będącego od najdawniejszych czasów naturalnym przejściem łączącym ziemie polskie z południem Europy). Narzędzia i półprodukty krzemienne, wykonane przez Homo erectusa, używane do ćwiartowania mięsa i rozłupywania kości, znalezione zostały w ścianie wyrobiska żwirowni, ponad 20 metrów poniżej poziomu gruntu.

5 lat trwały badania i przygotowania do publikacji odkrycia. Wydatowanie znalezisk na około 800 tys. lat temu było możliwe dzięki badaniom zespołu geologów z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Wójcika.

W marcu 2010 roku ukazał się na ten temat artykuł w "Journal of Archaeological Science" a kilka dni temu krótką notkę zamieścił na swojej stronie internetowej Uniwerytet Śląski.

Więcej: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dziennik Zachodni, Gazeta.pl KatowicePAP - Nauka w Polsce