Celtyckie monety na Kujawach
Dodane przez emes dnia 21 lipiec 2010 13:34:43

Archeologom udało się odkryć 3 typy monet celtyckich na Kujawach. Układ znaków znajdujący się na jednej z nich, datowanej na poł. I wieku p.n.e., może być najstarszym zabytkiem na ziemiach Polski noszącym zapis alfabetyczny. >>>


Treść rozszerzona

Monety celtyckie odkryto podczas badań elektromagnetycznych powierzchni stanowisk archeologicznych, prowadzonych przez zespół Małgorzaty i Mirosława Andrałojć. Badania są częścią projektu nieinwazyjnych badań osad kultury przeworskiej, realizowanego przez dr. Józefa Bednarczyka z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicz w Poznaniu. Wyniki ogłoszono w czasie "XIX Konferencji Sprawozdawczej - badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2008-2009", która odbyła się pod koniec kwietnia w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Archeologom udało się odkryć 3 typy monet celtyckich, w tym staterów. Jak podkreślają odkrywcy, jedyne znane dotąd egzemplarze jednego z wydzielonych właśnie typów staterów celtyckich pochodzą wyłącznie z Kujaw. Jedna z odkrytych obecnie monet jest najlżejszym i najmłodszym staterem celtyckim znanym z ziem polskich. To stater srebrny, w którym zawartość złota wynosi zaledwie kilkanaście procent.

Jedną z najciekawszych monet odkrytych podczas badań jest 1/8 statera. Na jej obrzeżu znajduje się układ 6-7 niepowtarzających się znaków, które identyfikowane są jako litery alfabetu greckiego. Moneta, datowana na poł. I wieku p.n.e., może być najstarszym zabytkiem znalezionym dotychczas na ziemiach Polski noszącym zapis alfabetyczny.

Na podstawie: PAP - Nauka w Polsce.