Elbląg: drewniane konstrukcje odkryte na dziedzińcu Muzeum to relikty krzyżackiej warowni z XIII wieku
Dodane przez emes dnia 18 grudzień 2012 11:33:16
Budynek Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, mieszczący się na terenie Podzamcza dawnego Zamku Krzyżackiego. Na muzealnym dziedzińcu, uważanym za dawną strefę gospodarczą krzyżackiego zamku, odnalezione zostały drewniane konstrukcje, które mogą być pozostałością po warowni wzniesionej w XIII wieku przez Krzyżaków. Źródło: Wiki Commons, autor: Hans Weingartz, lic. CC-BY-SA-2.0. Wyniki badań drewnianych konstrukcji, które odkryto podczas wykopalisk archeologicznych w Elblągu, potwierdziły, że są to pozostałości po krzyżackiej warowni z XIII wieku. Archeolodzy odsłonili kilka miesięcy temu na dziedzińcu elbląskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego drewniane konstrukcje - pozostałości ścian w postaci masywnych kloców podwalinowych i narożniki drewnianych budynków. Naukowcy wstępnie wiązali je z pierwszą lokacją drewnianego grodu krzyżackiego w 1237 roku. >>>
Treść rozszerzona

Odkrycie krzyżackiej warowni z XIII wieku w Elblągu

Wyniki badań drewnianych konstrukcji, które odkryto podczas wykopalisk archeologicznych w Elblągu, potwierdziły, że są to pozostałości po krzyżackiej warowni z XIII wieku - poinformowało w poniedziałek elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Muzeum otrzymało ekspertyzy określające wiek drewna dębowego z wykopalisk prowadzonych w tym roku na Podzamczu - poinformował PAP kierownik działu archeologii dr Mirosław Marcinkowski. Dendrolodzy stwierdzili, że pochodzi ono z XIII wieku. Najstarszy fragment datowano na 1245 r., a najmłodszy na 1302 r.

Budynek Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, mieszczący się na terenie Podzamcza dawnego Zamku Krzyżackiego. Na muzealnym dziedzińcu, uważanym za dawną strefę gospodarczą krzyżackiego zamku, odnalezione zostały drewniane konstrukcje, które mogą być pozostałością po warowni wzniesionej w XIII wieku przez Krzyżaków. Źródło: Wiki Commons, autor: Hans Weingartz, lic. CC-BY-SA-2.0.
Budynek Muzeum w Elblągu, mieszczący się na terenie Podzamcza dawnego Zamku Krzyżackiego.
Na muzealnym dziedzińcu, uważanym za dawną strefę gospodarczą krzyżackiego zamku, odnalezione 
zostały drewniane konstrukcje - pozostałości po warowni wzniesionej w XIII wieku przez Krzyżaków. 
Źródło: Wikimedia Commons, autor: Hans Weingartz, lic. CC-BY-SA-2.0.

Zdaniem Marcinkowskiego potwierdza to hipotezę archeologów o odnalezieniu lokalizacji warowni, założonej przez Krzyżaków. Jak podkreślił znalezisko jest niezwykle cenne, bo żadne wcześniejsze badania zamków krzyżackich w Europie nie doprowadziły do odkrycia drewnianej zabudowy tego typu.

Odsłonięte podczas wykopalisk masywne dębowe kloce pozostały prawdopodobnie z warowni wzniesionej w połowie XIII wieku w pobliżu miejsca, gdzie później stanął zamek murowany. Krzyżacy przenieśli się tutaj z wyspy na rzece Elbląg, po zniszczeniu przez Pogezanów istniejącego od 1237 r. grodu drewniano-ziemnego.

Tegoroczne badania archeologiczne na dziedzińcu muzeum na Podzamczu miały charakter sondażowy. Archeolodzy znaleźli najpierw zniszczoną przez pożar drewnianą nawierzchnię ulicy z XIV wieku. Głębiej natrafili na starszą zabudowę.

W przyszłym roku prace archeologiczne w tym miejscu zostaną wznowione na większą skalę. Zostaną też przeprowadzone badania georadarowe, które określą zasięg krzyżackich fortyfikacji.

Elbląg, założony ok. 1237 r. przez Hermanna von Balka, był jednym z ważniejszych miast państwa krzyżackiego. Do czasu przeniesienia stolicy z Wenecji do Malborka w 1309 roku był siedzibą mistrza krajowego, a potem wielkiego szpitalnika zakonu.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce