Ojców: scytyjski grot i osada łużycka pod średniowiecznym brukiem zamku
Dodane przez emes dnia 13 grudzień 2012 12:08:46
Zamek w Ojcowie. Fot. Wikimedia Commons, autor: Kanonkrajoznawczy, lic. CC BY-SA 3.0 PL. Scytyjski grot i relikty osady łużyckiej odnalezione zostały pod średniowiecznym brukiem kamiennym na zamku w Ojcowie. Zachodnią część zamku badali wykopaliskowo archeolodzy z IA UJ w Krakowie pod kierunkiem dr. Michała Wojenki. >>>
Treść rozszerzona

Nowe odkrycia archeologów na zamku w Ojcowie

Zachodnią część zamku w Ojcowie (pow. Kraków) badali wykopaliskowo w czasie tegorocznych prac archeolodzy z Instytutu Archeologii UJ w Krakowie pod kierunkiem dr. Michała Wojenki. Najbardziej interesującym znaleziskiem jest unikatowy w tym rejonie element scytyjskiego uzbrojenia sprzed 2500 lat.

Zamek w Ojcowie. Fot. Wikimedia Commons, autor: Morneomorneo, lic. CC BY-SA 3.0 PL.
Zamek w Ojcowie. Fot. Wikimedia Commons, autor: Morneomorneo, lic. CC BY-SA 3.0 PL.

"Ten fragment twierdzy nie był dotychczas przebadany wykopaliskowo. Okazało się, że pod średniowiecznym brukiem kamiennym kryją się relikty zabudowań i naczyń społeczności pradziejowych, reprezentujących kulturę łużycką" - wyjaśnia kierownik badań.

Również pod kamiennym brukiem archeolodzy natknęli się na nieoczekiwany zabytek - scytyjski grot strzały o długości 3,7 cm, którego wiek szacują na VI stulecie p.n.e. Archeolodzy podejrzewają, choć wymaga to dalszych badań, iż grot ten wyznacza kres funkcjonowania osady. Z punktu widzenia nauki bardzo istotny jest fakt, iż zabytek ten znajdował się w dobrym kontekście archeologicznym - w warstwie kulturowej zawierającej liczne znaleziska, należące do mieszkańców osady.

"Znalezisko to rzuca nowe światło na dzieje osadnictwa kultury łużyckiej na wzgórzu zamkowym w Ojcowie. Dotychczas w obrębie Jury Krakowsko-Częstochowskiej odkryto zaledwie kilka podobnych zabytków. Jest prawdopodobne, iż stanowią one materialny ślad przemarszu wojsk scytyjskich przez Wyżynę" - mówi dr Wojenka.

Scytowie byli wojowniczym ludem, który opisał w swych "Dziejach" Herodot. W połowie I tysiąclecia p.n.e. wyprawiali się ze stepów nadczarnomorskich na wyprawy łupieżcze, które sięgały Europy Środkowej a nawet granic Egiptu.

W trakcie badań w 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, pozyskano liczne zabytki ruchome z różnych okresów. Sporo jest zabytków nowożytnych w postaci fragmentów ceramiki naczyniowej, kafli oraz przedmiotów metalowych. Do najciekawszych należą moneta polska z 1767 roku, brązowe haftki, naparstek, noże żelazne oraz szklane kulki do gry. Zabytki z doby średniowiecza reprezentowane są przez ułamki ceramiki naczyniowej i pojedyncze przedmioty metalowe.

Wykopaliska będą kontynuowane w 2013 roku.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce