"Gocka duma Masłomęcza - The Gothic Pride of Masłomęcz" - książka prof. Andrzeja Kokowskiego
Dodane przez emes dnia 06 listopad 2012 22:52:49
"Gocka duma Masłomęcza - The Gothic Pride of Masłomęcz" - książka autorstwa prof. Andrzeja Kokowskiego, ukazała się wspólnym sumptem Masłomęckiego Stowarzyszenia "Wioska Gotów", Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Dwujęzyczna (polsko-angielska) książka "Gocka duma Masłomęcza - The Gothic Pride of Masłomęcz" autorstwa prof. Andrzeja Kokowskiego, ukazała się wspólnym sumptem Masłomęckiego Stowarzyszenia "Wioska Gotów", Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Publikacja to przede wszystkim zapis fenomenu archeologii i jej wpływu polegającego na aktywizacji społeczności lokalnej. W opisywanym przypadku wykopaliska stały się pretekstem do licznych inicjatyw kulturalnych, które na trwałe wpisały się w obraz gminy i regionu. >>>
Treść rozszerzona

"Gocka duma Masłomęcza" - dwujęzyczna publikacja o fenomenie Gotów

"Gocka duma Masłomęcza - The Gothic Pride of Masłomęcz" - książka autorstwa prof. Andrzeja Kokowskiego, ukazała się wspólnym sumptem Masłomęckiego Stowarzyszenia "Wioska Gotów", Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.Dwujęzyczna (polsko-angielska) książka autorstwa prof. Andrzeja Kokowskiego, ukazała się wspólnym sumptem Masłomęckiego Stowarzyszenia "Wioska Gotów", Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Publikacja prezentuje spektakularne wyniki badań archeologicznych w rejonie Masłomęcza i ich niebagatelny wpływ na społeczność lokalną.

Na książkę składa się ponad 30 zwięzłych rozdziałów, które przybliżają różnorodne zagadnienia związane z badaniami archeologicznymi w gminie Hrubieszów. Ta popularnonaukowa publikacja jest kierowana do szerokiego odbiorcy. Nie jest to typowa książka o archeologii i jej odkryciach. Co prawda, dużo miejsca poświęcono poszczególnym stanowiskom archeologicznym, na których odkryto ślady bytności Gotów - wśród nich są oprócz Masłomęcza Moroczyn, Ślipcze, Metelin, Kosmów czy Gródek nad Bugiem.

Jednak jest to przede wszystkim zapis fenomenu archeologii i jej wpływu polegającego na aktywizacji społeczności lokalnej. W opisywanym przypadku wykopaliska stały się pretekstem do licznych inicjatyw kulturalnych, które na trwałe wpisały się w obraz gminy i regionu. W ten sposób powstało Masłomęckie Stowarzyszenie "Wioska Gotów", które od kilku lat działa niezwykle prężnie, organizując m.in. Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej Gotania i koordynując kilka projektów spajających lokalną społeczność.

Obok tematyki archeologicznej, historycznej i społecznej w książce przybliżono również wybrane walory przyrodnicze, m.in. wchodzące w skład tzw. Szlaku Gockiego "Masłomęcz-Kryłów". Nie brak osobistych akcentów autora w postaci wspomnień z pierwszych lat wykopalisk i uhonorowania ważnych postaci dla funkcjonowania misji badawczych.

Książka jest bogato ilustrowana barwnymi fotografiami przedstawiającymi spektakularne zabytki, landszafty i rysunkami ukazującymi rekonstrukcje.

Autorem książki jest prof. Andrzej Kokowski, dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jednocześnie jeden z inicjatorów szeroko zakrojonych badań wykopaliskowych w rejonie Hrubieszowa. Naukowiec znany jest również z licznych publikacji popularnonaukowych. Prof. Kokowski jest laureatem konkursu Popularyzator Nauki organizowanego przez Serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Osoby zainteresowane otrzymaniem książki powinny się skontaktować z działem archeologii Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce