Elbląg: drewniane konstrukcje na dziedzińcu Muzeum, może nawet z XIII w.
Dodane przez emes dnia 21 październik 2012 11:21:36
Budynek Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, mieszczący się na terenie Podzamcza dawnego Zamku Krzyżackiego. Na muzealnym dziedzińcu, uważanym za dawną strefę gospodarczą krzyżackiego zamku, odnalezione zostały drewniane konstrukcje, które mogą być pozostałością po warowni wzniesionej w XIII wieku przez Krzyżaków. Źródło: Wiki Commons, autor: Hans Weingartz, lic. CC-BY-SA-2.0.Archeolodzy odsłonili na dziedzińcu elbląskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego drewniane konstrukcje - pozostałości ścian w postaci masywnych kloców podwalinowych i narożniki drewnianych budynków. Odkrycie może być związane z pierwszą lokacją drewnianego grodu krzyżackiego w 1237 roku. Naukowcy wykluczyli, by odnalezione relikty stanowiły dawną zabudowę miejską. W ich ocenie były to elementy konstrukcyjne warowni, datowanej wstępnie na XIII wiek. >>>
Treść rozszerzona

Znalezisko archeologiczne z początków Elbląga

Do 20 listopada znane będą wyniki badań drewnianych konstrukcji, odnalezionych przez archeologów w Elblągu, które mogą być pozostałością po warowni wzniesionej w XIII wieku przez Krzyżaków - poinformowało we wtorek elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Budynek Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, mieszczący się na terenie Podzamcza dawnego Zamku Krzyżackiego. Na muzealnym dziedzińcu, uważanym za dawną strefę gospodarczą krzyżackiego zamku, odnalezione zostały drewniane konstrukcje, które mogą być pozostałością po warowni wzniesionej w XIII wieku przez Krzyżaków. Źródło: Wiki Commons, autor: Hans Weingartz, lic. CC-BY-SA-2.0.
Budynek Muzeum w Elblągu, mieszczący się na terenie Podzamcza dawnego Zamku Krzyżackiego.
Na muzealnym dziedzińcu, uważanym za dawną strefę gospodarczą krzyżackiego zamku,
odnalezione zostały drewniane konstrukcje, które mogą być pozostałością po warowni
wzniesionej w XIII wieku przez Krzyżaków. 
Źródło: Wiki Commons, autor: Hans Weingartz, lic. CC-BY-SA-2.0.

Zdaniem archeologa Mirosława Marcinkowskiego z muzeum w Elblągu odnalezienie lokalizacji najstarszej krzyżackiej warowni z 1237 roku, czyli czasów założenia miasta przez mistrza krajowego Hermanna von Balka, stanowiłoby sensację archeologiczną.

"Żadne wcześniejsze badania zamków krzyżackich nie doprowadziły do odkrycia drewnianej zabudowy. Byłby to pierwszy taki obiekt odnaleziony w Europie" - powiedział PAP Marcinkowski.

Archeolodzy odsłonili dotychczas pozostałości ścian w postaci masywnych kloców podwalinowych i narożniki drewnianych budynków. Wykluczyli, by stanowiły one dawną zabudowę miejską. W ich ocenie były to elementy konstrukcyjne warowni, datowanej wstępnie na XIII wiek.

Próbki dębowych kloców poddano ekspertyzom dendrochronologicznym. Naukowcy mają precyzyjnie określić datę ścięcia drzew, które posłużyły do budowy. Pozwoli to zweryfikować hipotezę o odkryciu krzyżackiej warowni. Wyniki tych badań - jak zapowiedziało elbląskie muzeum - zostaną ogłoszone do 20 listopada.

Sondażowe wykopaliska przeprowadzono na dziedzińcu muzeum na Podzamczu, uważanym za dawną strefę gospodarczą krzyżackiego zamku. Archeolodzy znaleźli najpierw zniszczoną przez pożar drewnianą nawierzchnię ulicy z XIV wieku. Głębiej natrafili na starszą, intensywną zabudowę drewnianą. W przyszłym roku prace archeologiczne w tym miejscu zostaną wznowione na większą skalę.

W ocenie historyków Elbląg był jednym z ważniejszych ośrodków państwa krzyżackiego. Do czasu przeniesienia stolicy do Malborka w 1309 roku był siedzibą mistrza krajowego, a potem wielkiego szpitalnika zakonu.

Pierwszy, wzniesiony w 1237 r. gród drewniano-ziemny został prawdopodobnie zniszczony podczas ataku pruskiego plemienia Pogezanów. Kolejny, murowany zamek, przetrwał do 1454 roku, gdy został zdobyty i zburzony w czasie antykrzyżackiego powstania przez mieszczan ze Związku Pruskiego.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Więcej na temat odkrycia i zdjęcia z prac na blogu elbląskiego Muzeum.