Ełk: Archeolodzy zbadali wyspę zamkową na Jeziorze Ełckim
Dodane przez emes dnia 06 wrzesień 2012 10:16:17
Ełk - miasto i zamek na rycinie z 1684 roku według Christopha Johanna Hartknocha Kończą się prace archeologiczne w sąsiedztwie dawnego zamku krzyżackiego w Ełku, ufundowanego przez Urlicha von Jungingena. Prowadzone od ubiegłego roku wykopaliska mają wyjaśnić, jak wyglądała średniowieczna warownia i jak zmieniała się w kolejnych wiekach. Ustalono, że początkowo ełcki zamek składał się wyłącznie z wieży mieszkalno-obronnej, która otoczona była bardzo szeroką fosą. Zdaniem archeologów w średniowieczu wyspa była znacznie mniejsza niż obecnie. Z czasem powiększono ją w kierunku dzisiejszego miasta. >>>
Treść rozszerzona

Archeolodzy zbadali wyspę zamkową w Ełku

Kończą się prace archeologiczne w sąsiedztwie dawnego zamku krzyżackiego w Ełku, ufundowanego przez Urlicha von Jungingena. Podczas wykopalisk odkryto ślady licznych budynków gospodarczych i średniowiecznej wieży lub jaćwieskiego grodziska.

Ełk - miasto i zamek na rycinie z 1684 roku według Christopha Johanna Hartknocha
Ełk - miasto i zamek na rycinie z 1684 roku według Christopha Johanna Hartknocha

Jak poinformował kierujący wykopaliskami archeolog Radosław Herman w północnej części tzw. wyspy zamkowej na Jeziorze Ełckim odkryto pozostałości gęstej sieci zabudowy przyzamkowej. Budynki pełniły funkcje gospodarcze i mieszkalne, o czym świadczą odnalezione kafle i fragmenty pieców. Pochodzą z XVI wieku i czasów późniejszych, gdy w pokrzyżackim zamku mieściło się starostwo i pruski sąd.

"Natrafiliśmy też na zróżnicowane chronologicznie drewniane palisady w dawnym przesmyku jeziora, oddzielającym właściwą wyspę zamkową od małej wysepki. Może to potwierdzać istnienie w tym miejscu wieży, uwidocznionej na mapie z 1541 roku lub starszej krzyżackiej fortalicji czy jaćwieskiego grodziska" - powiedział archeolog.

Prowadzone od ubiegłego roku wykopaliska mają wyjaśnić, jak wyglądała średniowieczna warownia i jak zmieniała się w kolejnych wiekach. Ustalono, że początkowo ełcki zamek składał się wyłącznie z wieży mieszkalno-obronnej, która otoczona była bardzo szeroką fosą. Zdaniem archeologów w średniowieczu wyspa była znacznie mniejsza niż obecnie. Z czasem powiększono ją w kierunku dzisiejszego miasta. Obecnie jest ona półwyspem i łączy się groblą ze stałym lądem.

Podczas dotychczasowych wykopalisk odkryto glinianą ceramikę i monety, liczne kafle piecowe oraz kafle garnkowe, którymi wykładano podłogi w budynkach mieszkalnych. Odnaleziono także pokrywę wylotu hypokaustum, systemu służącego w średniowieczu do ogrzewania wnętrza zamku gorącym powietrzem.

Zbadanie przez archeologów dawnej zabudowy służy projektowanej budowie w tym miejscu, właśnie w sąsiedztwie zamku, kompleksu hotelowego. Pozostałości zamku przed dwoma laty kupił od gminy za 1,7 mln zł prywatny przedsiębiorca, który do 2015 r. ma go zmodernizować.

Zamek w Ełku. Fot. Patryk Korzeniecki, lic. CC-BY-SA-3.0, źródło: Wikimedia Commons.
Zamek w Ełku obecnie. Fot. Patryk Korzeniecki, lic. CC-BY-SA-3.0, źródło: Wikimedia Commons.

Zamek w Ełku był najdalej wysuniętą na wschód krzyżacką warownią na dawnych ziemiach Jaćwingów. Został wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku przez komtura Bałgi, późniejszego wielkiego mistrza, Urlicha von Jungingena. Po sekularyzacji zakonu w zamku urzędował starosta, a potem pruski sąd. Po pożarze w XIX wieku resztki budowli wykorzystano przy budowie więzienia, które istniało do lat 70. XX wieku.

Nowożytny budynek powięzienny stojący przy zamku w Ełku. Fot. Michalbor, lic. CC-BY-SA-3.0, źródło: Wikimedia Commons.
Nowożytny budynek powięzienny sąsiadujący z zamkiem w Ełku. 
Fot. Michalbor, lic. CC-BY-SA-3.0, źródło: Wikimedia Commons.

PAP - Nauka w Polsce