Borkowo: nowe ustalenia w sprawie grodziska
Dodane przez emes dnia 12 sierpień 2012 21:31:11
Pierwszy w historii archeologiczny rekonesans lotniczy nad wczesnośredniowiecznym grodziskiem w Borkowie koło Inowrocławia ujawnił struktury nieznane wcześniej archeologom. Fotografie, na których widać koncentryczne ślady wokół wyraźnie rysującego się w terenie grodziska, wykonał Łukasz Oliwkowski w ramach projektu popularyzującego wśród młodzieży z Gimnazjum Katolickiego w Inowrocławiu tematykę średniowiecza "Terra Incognita - wokół inowrocławskich grodzisk". >>>
Treść rozszerzona

Nowe ustalenia w sprawie grodziska w Borkowie

Pierwszy w historii archeologiczny rekonesans lotniczy nad wczesnośredniowiecznym grodziskiem w Borkowie koło Inowrocławia ujawnił struktury nieznane wcześniej archeologom.

Fotografie, na których widać koncentryczne ślady wokół wyraźnie rysującego się w terenie grodziska, wykonał Łukasz Oliwkowski w ramach projektu popularyzującego wśród młodzieży z Gimnazjum Katolickiego w Inowrocławiu tematykę średniowiecza "Terra Incognita - wokół inowrocławskich grodzisk".

W jego ramach uczniowie wcielili się w rolę badaczy, których celem było promowanie i popularyzowanie wiedzy o słabo znanych grodziskach w powiecie inowrocławskim. Inicjator przedsięwzięcia - Łukasz Oliwkowski jest lokalnym animatorem kultury, doktorantem na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Oliwkowski przekonuje, że na południe od pierwszego pierścienia opasającego grodzisko, widoczne są również ślady drugiego. Jego zdaniem sfotografowane struktury mogą być reliktami znacznie wcześniejszych konstrukcji, być może neolitycznego rondla, czyli obserwatorium astronomicznego sprzed 7 tys. lat.

"Jednym z najbardziej intrygujących elementów dostrzeżonego układu jest podłużny kształt dochodzący do środka koła. Do dziś wyraźnie rysuje się on na powierzchni ziemi; jest też widoczny na zdjęciach satelitarnych. To być może część drogi procesyjnej wiodącej do środka" - wyjaśnia Oliwkowski.

Jednak według Marcina Danielewskiego, historyka i archeologa, doktoranta w Zakładzie Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UAM w Poznaniu, biorącego udział w projekcie, są to raczej relikty podgrodzia i fosy należących do grodziska. Ze względu na brak regularnych wykopalisk na tym stanowisku archeologicznym, trudno o ostateczne rozstrzygnięcie. Dotychczasowe informacje pochodzą jedynie z badań powierzchniowych, polegających na zbieraniu materiału zabytkowego z powierzchni. Nie ma wśród nich fragmentów ceramiki starszych niż średniowieczne.

Rekonesans lotniczy był możliwy dzięki współpracy z Aeroklubem Kujawskim i Urzędem Gminy Inowrocław. Obiekt w Borkowie udało się sfotografować dwukrotnie - pierwszy raz 18 marca 2012 roku, drugi raz - 1 maja tego samego roku. Oliwkowski sfotografował z lotu ptaka także pozostałe grodziska w powiecie inowrocławskim.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Zdjęcia obejrzeć można między innymi w serwisie PAP - Nauka w Polsce i w Ekspressie Bydgoskim