Krzemionki: nowa wystawa - "Badania archeologiczne i nabytki Muzeum w Krzemionkach"
Dodane przez ploszczak dnia 26 czerwiec 2012 12:46:40
Krzczonowice st. 63. Eksploracja chaty ziemiankowej kultury tarnobrzeskiej - 2010 rok. Fot. K. Kaptur. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat "Krzemionki" (Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim) zaprasza na wystawę "Badania archeologiczne i nabytki Muzeum w Krzemionkach w latach 2002-2012". Prezentuje ona ostatnie dziesięciolecie badań pradziejowych kopalń w Krzemionkach, a także prace archeologiczne prowadzone w dorzeczu środkowej i dolnej Kamiennej w woj. świętokrzyskim. Ekspozycja obejmuje m. in. narzędzia górnicze odkryte podczas badań w Krzemionkach, kamienną figurkę antropomorficzną sprzed 7000 lat, skarb półwytworów siekier krzemiennych z osady ludności kultury amfor kulistych w Krzczonowicach czy paciorek twarzowy z wczesnorzymskiego stanowiska w Ostrowcu Świętokrzyskim - Częstocicach. Wystawa będzie czynna od 27 czerwca. >>>
Treść rozszerzona

Wystawa "Badania archeologiczne i nabytki Muzeum w Krzemionkach w latach 2002-2012"

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat "Krzemionki" (Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim) zaprasza na wystawę "Badania archeologiczne i nabytki Muzeum w Krzemionkach w latach 2002-2012". Prezentuje ona ostatnie dziesięciolecie badań pradziejowych kopalń w Krzemionkach, a także prace archeologiczne prowadzone w dorzeczu środkowej i dolnej Kamiennej w woj. świętokrzyskim.

Ekspozycja obejmuje m. in. narzędzia górnicze odkryte podczas badań w Krzemionkach, kamienną figurkę antropomorficzną sprzed 7000 lat, skarb półwytworów siekier krzemiennych z osady ludności kultury amfor kulistych w Krzczonowicach czy paciorek twarzowy z wczesnorzymskiego stanowiska w Ostrowcu Świętokrzyskim - Częstocicach.

Krzemionki. Prace przy odkrytym narzędziu z poroża - 2009 rok. Fot. A. Jedynak.
Krzemionki. Prace przy odkrytym narzędziu z poroża - 2009 rok. Fot. A. Jedynak.

Krzczonowice st. 63. Eksploracja chaty ziemiankowej kultury tarnobrzeskiej - 2010 rok. Fot. K. Kaptur.
Krzczonowice st. 63. Eksploracja chaty ziemiankowej kultury tarnobrzeskiej - 2010 rok. Fot. K. Kaptur.

Ważną częścią wystawy są najciekawsze eksponaty pochodzące z badań powierzchniowych prowadzonych systematycznie w okolicach Krzemionek od 2004 roku oraz wybrane zabytki z materiałów przekazanych do zbiorów muzeum przez inne firmy i instytucje prowadzące prace badawcze w północnej części woj. świętokrzyskiego.

Dużą grupę prezentowanych zabytków stanowią przedmioty przekazane do muzeum przez przypadkowych znalazców. Na czoło wysuwają się tu znaleziska monet rzymskich, kolekcja żelaznych grotów broni drzewcowej datowanych od okresu rzymskiego, przez wczesne średniowiecze po nowożytność, neolityczne krzemienne siekiery i kamienne topory oraz pradziejowa i młodsza ceramika.

Szewna st. 6. Dłuta kamienne z badań w 2011 roku. Fot. A. Jedynak.
Szewna st. 6. Dłuta kamienne z badań w 2011 roku. Fot. A. Jedynak.

Świrna st. 1. Późnośredniowieczna ostroga w momencie odkrycia. Fot. K. Kaptur.
Świrna st. 1. Późnośredniowieczna ostroga w momencie odkrycia. Fot. K. Kaptur.

Autorami koncepcji wystawy są Artur Jedynak i Kamil Kaptur z Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu "Krzemionki" oraz Urszula Jedynak z firmy "Labrys". Jej organizacja była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i inwestycji "Budowa zespołu obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach".

Wystawa będzie czynna od 27 czerwca.