Mściszewice: archeolodzy z IA UŁ przebadali kolejne kurhany
Dodane przez emes dnia 16 marzec 2012 01:39:41
Kurchan w Węsiorach, niedaleko Mściszewic. Źródło: Wiki Commons, autor: Pleple2000, lic. CC-BY-SA-3.0.Siedemnaście nieznanych wcześniej kopców kamienno-ziemnych wzniesionych ponad 2,5 tys. lat temu odkryła ekspedycja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w rejonie Mściszewic na Pojezierzu Kaszubskim. Archeolodzy przebadali wykopaliskowo sześć kurhanów. W ich obrębie nie znaleźli żadnych śladów wskazujących na obecność pochówków, co skłania badaczy do przypisania im funkcji symbolicznej. >>>
Treść rozszerzona

Archeolodzy przebadali kolejne kurhany w Mściszewicach

Siedemnaście nieznanych wcześniej kopców kamienno-ziemnych wzniesionych ponad 2,5 tys. lat temu odkryła ekspedycja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr. Radosława Janiaka w rejonie Mściszewic (gm. Sulęczyno).

"Niewielkich rozmiarów konstrukcje znajdują się na peryferiach wielkiego cmentarzyska kurhanowego rozsianego wokół Jeziora Mściszewickiego, użytkowanego pod koniec epoki brązu przez ludność kultury łużyckiej oraz później, w okresie halsztackim przez społeczności kultury pomorskiej" - wyjaśnia dr Janiak.

Archeolodzy przebadali wykopaliskowo sześć kurhanów o średnicy 3-5 m. Podstawa kurhanu składała się z większych głazów. Natomiast płaszcz kamienny stanowiły niewielkie kamienie. Tylko w jednym przypadku udało się stwierdzić obecność fragmentarycznie zachowanego wieńca kamiennego.

"Co ciekawe, w obrębie wszystkich przebadanych kurhanów nie znaleźliśmy żadnych śladów wskazujących na obecność pochówków. Jedynie pod jednym odkryliśmy niewielki bruk kamienny. W jego obrębie mieściły się fragmenty naczynia celowo rozbitego przed zdeponowaniem pod kurhanem" - wyjaśnia archeolog.

Na podstawie analizy formy i zdobnictwa zniszczonego naczynia archeolodzy ustalili, że kurhan pochodzi z okresu halsztackiego C (700-600 lat p.n.e.). W obrębie pozostałych kopców nie znaleziono żadnych zabytków. Do jednej z konstrukcji przylegało palenisko.

Innym ciekawym znaleziskiem jest podłużny kamień o długości 0,75 m odkryty obok kopca. Zdaniem archeologów najprawdopodobniej pierwotnie pełnił funkcję steli-pomnika, która ustawiona była bezpośrednio w piasku. Natomiast na szczycie tego kurhanu ustawiona była inna stela - podłużny kamień o długości 0,4 m.

Nieobecność pochówków skłania badaczy do przypisania tym konstrukcjom funkcji symbolicznej. "Przypuszczać jedynie można, iż obszar zajęty przez te nietypowe kurhany, położony z dala od głównej koncentracji kurhanów wokół Jeziora Mściszewickiego, przeznaczony był właśnie na lokowanie konstrukcji pod względem formy zbliżonych do kurhanów, ale pozbawionych pochówków" - wnioskuje dr Janiak.

Odkryć dokonano podczas dwóch ostatnich sezonów wykopaliskowych w 2010 i 2011 roku.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski