"Tresta Rządowa, stanowisko 1" - pierwsza publikacja z nowej serii "Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne"
Dodane przez emes dnia 17 luty 2012 20:27:26
Publikacją "Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej" autorstwa Łukasza Oleszczaka i Wojciecha Twardowskiego rozpoczęto serię wydawniczą Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne. Publikacją "Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej" autorstwa Łukasza Oleszczaka i Wojciecha Twardowskiego rozpoczęto serię wydawniczą "Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne". Cykl otwiera prezentacja wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych na przełomie lat '60 i '70 ubiegłego wieku na cmentarzysku w Treście Rządowej przed zalaniem obszarów w środkowym biegu Pilicy przez wody Zalewu Sulejowskiego. To pełna monografia cmentarzyska z młodszej i późnej epoki brązu liczącego ponad 300 grobów. Wśród typowych dla kultury łużyckiej z IV i V okresu epoki brązu inwentarzy pochówków znalazła się również unikatowa waza zdobiona ornamentem antropomorficznym, prawdopodobnie przedstawiającym rytualną procesję lub taniec - jej cyfrową kopię załączono do tomu na płycie CD. >>>
Treść rozszerzona

Zainaugurowano nową archeologiczną serię wydawniczą

Publikacją "Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej" autorstwa Łukasza Oleszczaka i Wojciecha Twardowskiego rozpoczęto serię wydawniczą Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne.Publikacją "Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej" autorstwa Łukasza Oleszczaka i Wojciecha Twardowskiego rozpoczęto serię wydawniczą Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL. Publikacja ukazała się wspólnym nakładem z Instytutem Archeologii UJ.

"W ramach nowej serii zamierzamy publikować opracowania stanowisk archeologicznych badanych przez instytucje, firmy i konsorcja archeologiczne przy okazji różnego rodzaju inwestycji" - informuje Magdalena Dzięgielewska.

Jak podkreśla wydawca, skala prowadzonych w ostatnich latach wykopalisk związanych właśnie z boomem inwestycyjnym i nasileniem się badań ratowniczych, przerosła możliwości szybkiego wprowadzenia ich wyników do obiegu naukowego. Odpowiedzią na tę sytuację jest nowa seria wydawnicza.

"Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do publikowania opracowań archeologicznych w serii Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne. Publikacja w serii sprawi, że opracowanie będzie częścią większego przedsięwzięcia wydawniczego i jako takie, będzie bardziej poszukiwane przez biblioteki specjalistyczne i poszczególnych badaczy" - dodaje Dzięgielewska.

Wydawca zaprasza do współpracy firmy i instytucje, którym zależy na upowszechnianiu wyników badań wykopaliskowych.

Cykl otwiera prezentacja wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych na przełomie lat '60 i '70 ubiegłego wieku na cmentarzysku w Treście Rządowej przed zalaniem obszarów w środkowym biegu Pilicy przez wody Zalewu Sulejowskiego. To pełna monografia cmentarzyska z młodszej i późnej epoki brązu liczącego ponad 300 grobów. Wśród typowych dla kultury łużyckiej z IV i V okresu epoki brązu inwentarzy pochówków znalazła się również unikatowa waza zdobiona ornamentem antropomorficznym, prawdopodobnie przedstawiającym rytualną procesję lub taniec. W tomie zaprezentowano również wyniki analiz specjalistycznych: antropologicznych, metaloznawczych i datowania radiowęglowe. Publikacja zaopatrzona jest w obszerny katalog grobów oraz 50 tablic, 30 czarno-białych i barwnych ilustracji oraz 10 tabel.

Publikacją "Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej" autorstwa Łukasza Oleszczaka i Wojciecha Twardowskiego rozpoczęto serię wydawniczą Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne. Na załączonej do tomu płycie CD zamieszczono cyfrową kopię unikatowej wazy z przedstawieniami antropomorficznymi. Na załączonej do tomu płycie CD zamieszczono cyfrową kopię unikatowej wazy z przedstawieniami antropomorficznymi.

Specjalistycznej monografii towarzyszy popularnonaukowa, bogato ilustrowana książeczka na temat odkryć na cmentarzysku w kontekście sytuacji kulturowej ówczesnej Europy.

Obie publikacje ukazały się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych). Informacje na temat dostępności książek dostępne są na stronie internetowej wydawcy: http://www.pracowniaprofil.pl/pl/ofertawydawnicza.html

Źródło: PAP - Nauka w Polsce