Relikty wczesnośredniowiecznej łaźni w Brzeziu (Małopolska, pow. Wieliczka)
Dodane przez emes dnia 05 wrzesień 2010 17:52:23
Obiekt będący najprawdopodobniej pozostałościami łaźni odkryty został na terenie wczesnośredniowiecznej osady w Brzeziu (Małopolska, pow. Wieliczka). Tego typu obiekty były dotychczas znane tylko ze źródeł pisanych. >>>
Treść rozszerzona

Pracownicy Zespołu do Badań Autostrad prowadzący prace na terenie dużej wczesnośredniowiecznej osady, datowanej na okres od VIII do poł. XI wieku, w Brzeziu (Małopolska, pow. Wieliczka) odkryli najprawdopodobniej pozostałości łaźni.

W pozostałościach obiektu o wymiarach 3,5 na 3,5 m i głębokości ok. 80 cm natrafiono na stertę kamieni ze śladami zmian termicznych w postaci przepalenia i spękania. Podłoże w pobliżu miejsca zalegania kamieni nie zawierało śladów przepalenia, popiołu czy spalonego drewna, co może świadczyć o tym, że kamienie stanowiły urządzenie grzewcze.

Zdaniem badaczy, to unikatowe odkrycie w skali polskiej archeologii - tego typu obiekty były dotychczas znane tylko ze źródeł pisanych.

Więcej: Onet.pl