Maszkowice (Małopolska): kamienne umocnienia, gliniana figurka i naczynia z epoki brązu
Dodane przez emes dnia 27 grudzień 2011 15:04:37
Odsłanianie muru kamiennego. Źródło: PAP - Nauka w Polsce, fot. M. Przybyła. Osadę obronną z epoki brązu w Maszkowicach (Małopolskie, gm. Łącko) badali archeolodzy z Instytutu Archeologii UJ. Do najciekawszych znalezisk należą: fragment glinianej figurki w typie idola, liczne fragmenty naczyń ceramicznych, być może rytualnych, oraz konstrukcję kamienną będącą najprawdopodobniej reliktem umocnień osady sprzed 4 tys. lat. Naukowcy pobrali także kilkadziesiąt próbek do wykonania analiz makroszczątków roślinnych i datowania radiowęglowego. Osada obronna w Maszkowicach była badana już w latach 60. i 70. XX wieku, jednak nigdy nie doczekała się kompletnego opracowania. Celem zespołu, który obecnie prowadzi wykopaliska, jest również analiza znalezisk sprzed kilkudziesięciu lat i utworzenie kompletnej, komputerowej bazy danych. >>>
Treść rozszerzona

Relikty prahistorycznych fortyfikacji odkryto w Karpatach

Fragment idola antropomorficznego oraz nietypową konstrukcję kamienną z epoki brązu sprzed 4 tys. lat odkryli archeolodzy z Instytutu Archeologii UJ w Maszkowicach (Małopolskie). Tegoroczne wykopaliska, które odbyły się latem, poprzedziły badania nieinwazyjne - geomagnetyczne i odwierty geologiczne w 2009 i 2010 roku. Dzięki temu archeolodzy poznali strukturę geologiczną terenu i wytypowali miejsca do rozpoczęcia regularnych prac.

"Do najciekawszych znalezisk niewątpliwie należy fragment glinianej statuetki w typie idola, o formie charakterystycznej dla kultur obszaru anatolijsko-egejskiego w środkowej i późnej epoce brązu. Figurkę znaleźliśmy na głębokości ponad metra poniżej obecnego poziomu ziemi, w ciemnej, organicznej warstwie będącej pozostałością podłóg domów z najwcześniejszego etapu zasiedlenia grodu w Maszkowicach" - opowiada kierownik wykopalisk dr Marcin S. Przybyła.

Archeolodzy pracują w miejscu, gdzie znaleziono fragment figurki. Źródło: PAP - Nauka w Polsce, fot. M. Przybyła.
Archeolodzy pracują w miejscu, gdzie znaleziono fragment figurki.
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, fot. M. Przybyła.

W tych warstwach archeolodzy natknęli się na liczne fragmenty naczyń ceramicznych, zdobionych charakterystycznym ornamentem spiralno-guzowym, co być może wskazuje na ich rytualny charakter.

Na krawędzi stanowiska natrafiono na konstrukcję wykonaną z dużych bloków piaskowca, dochodzących do 80 cm średnicy. Tworzyły one rodzaj wału lub muru wzniesionego bez użycia zaprawy. Najprawdopodobniej były to umocnienia osady w epoce brązu.

Odsłanianie muru kamiennego. Źródło: PAP - Nauka w Polsce, fot. M. Przybyła.
Odsłanianie muru kamiennego. Źródło: PAP - Nauka w Polsce, fot. M. Przybyła.

Naukowcy pobrali kilkadziesiąt próbek do wykonania analiz makroszczątków roślinnych i datowania radiowęglowego. Większość z nich poddano flotacji (płukaniu) już w trakcie trwania badań. Obecnie znajdują się w Instytucie Botaniki PAN. Ponadto, dr Aldona Bieniek wykona analizy palinologiczne.

"Dzięki zastosowaniu tych metod uzyskamy nie tylko precyzyjne daty dla funkcjonowania osady, ale również dowiemy się, jakie rośliny spożywali jej mieszkańcy i w jaki sposób zmieniało się otaczające ją naturalne środowisko" - wyjaśnia dr Przybyła.

Osada obronna z epoki brązu była badana już w latach 60. i 70. XX wieku, jednak nigdy nie doczekała się kompletnego opracowania. Celem zespołu, który obecnie prowadzi wykopaliska, jest również analiza znalezisk sprzed kilkudziesięciu lat i utworzenie kompletnej, komputerowej bazy danych.

W wykopaliskach uczestniczyli również absolwenci i studenci Instytutu Archeologii UJ. Prace finansowane były w całości ze środków Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce