Tytuł: Archeologia jest fajna! - Klub PTTK Rydno :: Nowa Słupia - Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. profesora Mieczysława Radwana

Dodane przez emes dnia 08 lipiec 2010 18:44:49
#1

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. profesora Mieczysława Radwana w Nowej Słupi (Oddział Muzeum Techniki NOT w Warszawie) zlokalizowane jest przy ul. Świętokrzyskej 59 w Nowej Słupi.

www.muzeum-techniki.waw.pl/educd/galerie/oddzialy/Nowa%20Slupia/NS02.jpg
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi
(fot. Muzeum Techniki NOT w Warszawie)

Muzeum w Nowej Słupi powstało w 1960 roku (otwarcie miało miejsce 29 maja), pierwszy niewielki pawilon muzealny został wybudowany specjalnie dla wyeksponowania odkrytego tu piecowiska dymarskiego z okresu wpływów rzymskich (autentycznego stanowiska archeologicznego). W roku 1967 zostało rozbudowane w celu powiększenia części ekspozycyjnej, 9 czerwca nastąpiło ponowne otwarcie i nadanie imienia profesora Mieczysława Radwana (wybitnego historyka polskiej metalurgii, zasłużonego dla rozwoju wiedzy o starożytnym hutnictwie świętokrzyskim).

Najważniejszym elementem ekspozycji jest zachowane i zabezpieczone naturalne stanowisko archeologiczne - piecowisko zawierające pozostałości 42 pieców (kloce żużla żelaznego wypełniające kotlinki - dolne części pieców).

www.muzeum-techniki.waw.pl/educd/galerie/oddzialy/Nowa%20Slupia/NS04.jpg
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi
piecowisko
(fot. Muzeum Techniki NOT w Warszawie)

W piecach takich, popularnie zwanych "dymarkami" (od dmuchania - "dymania"), przez redukcję tlenkowych rud żelaza za pomocą węgla drzewnego otrzymywano żelazo w postaci gąbczastej łupki. Dymarki były jednorazowego użytku, częściowo zagłębione w ziemi, o średnicy w dolnej części ok. 50 cm, po zakończeniu procesu ich część nadziemna była niszczona.

www.muzeum-techniki.waw.pl/educd/galerie/oddzialy/Nowa%20Slupia/NS03.jpg
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi
fragment makiety
(fot. Muzeum Techniki NOT w Warszawie)

Ponadto w muzeum obejrzeć można model-przekrój dymarki w skali 1:1, makietę obrazującą organizację procesu wytopu, plansze przedstawiające problematykę starożytnego świętokrzyskiego hutnictwa żelaza gabloty z zabytkami znalezionymi w czasie badań piecowisk, osad i cmentarzysk z nimi związanych oraz monety rzymskie wydobyte w czasie prac wykopaliskowych, świadczące o kontaktach handlowych tych ziem z Cesarstwem Rzymskim (najpewniej przedmiotem handlu było właśnie żelazo).
Przed wejściem do pawilonu muzealnego leży kilka kloców żużla.

Muzeum dysponuje specjalistyczną biblioteką.

Z muzeum sąsiaduje ogrodzony drewnianą palisadą teren, gdzie co roku we wrześniu, podczas imprezy o nazwie Dymarki Świętokrzyske, odbywają się pokazy eksperymentalnego wytopu żelaza, prezentowane są również wyniki najnowszych badań starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego.

Nieco dalej w kierunku Św. Krzyża, na granicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego, stoi tajemnicza, owiana legendami, kamienna figura Pielgrzyma, zwanego również Świętym Emerykiem. Jej pochodzenie i wiek są nieznane (według niektórych źródeł sięga XIII wieku), nie wiadomo również kogo przedstawia.

Edytowane przez emes dnia 08 lipiec 2010 19:09:00