Obiekty mieszkalne kultur schyłkowego paleolitu
Dodane przez emes dnia 13 kwiecień 2010 00:50:30

Rysunkowa dokumentacja i rekonstrukcja zabytkowego obiektu mieszkalnego
kultury świderskiej (cykl mazowszański) leżącego na gruntach wsi Grzybowa Góra
(Rezerwat Archeologiczny Rydno).

Ryc. 1. Rzut poziomy na głębokości 40 cm od powierzchni obiektu mieszkalnego
krzemienicy mazowszańskiej, st. Rydno IV/57
1 - piasek z bardzo silną domieszką pyłu hematytowego;
2 - żwiry, otoczaki i gruz z poziomu gruzowego tarasu III Kamiennej 
wydobyte podczas budowy obiektu i zsunięte do środka w czasie wypełniania się jamy;
3 - zagłębienie z węglami drzewnymi, związane z nowożytnym wypałem węgli. 
Wg R. Schilda (1967)

Ryc. 2. Przekrój obiektu mieszkalnego krzemienicy mazowszańskiej Rydno IV/57 wzdłuż linii AB
1 - oranina; 2 - bielica; 3 - poziom B gleby;
4 - piasek z silną domieszką pyłu hematytowego i węgli drzewnych,
wzdłuż ściany zachodniej zsuw żwiru i otoczaków; 5 - węgle drzewne;
6 - rozdeptane ognisko; 7 - pył hematytowy z domieszką piasku, barwa ciemnofioletowa;
8 - piasek bezstrukturalny, poziom C gleby; 9 - warstwa żwirowo-gruzowa tarasu III Kamiennej;
10 - piaski warstwowe tarasu.
Wg R. Schilda (1967)

Ryc. 3. Schematyczna rekonstrukcja obiektu mieszkalnego
krzemienicy mazowszańskiej stanowiska Rydno IV/57
Rys. L. Niewiadomska


 

Rysunkowa dokumentacja i rekonstrukcja szałasu ludności kultury hamburskiej
odkrytego w Borneck (Niemcy płn.)

Ryc. 4. Znalezisko, które pozwoliło poznać konstrukcję podwójnego szałasu
łowców z okresu kultury hamburskiej;
Borneck (Niemcy płn.). Wg Rusta
1 - kamienie otaczające wewnętrzny szałas; 2 - kamienie otaczające szałas zewnętrzny;
3 - kamienie zakotwiczające; 4 - palenisko; 5 - miejsce produkcji narzędzi krzemiennych

Ryc. 5. Rekonstrukcja podwójnego szałasu łowców hamburskich; 
Borneck (Niemcy płn.). Wg Rusta