O Rydnie, Kamiennej i krwicy profesor Włodzimierz Sedlak
Dodane przez emes dnia 05 czerwiec 2010 14:43:47

(...) Miejscowy krajobraz wydmowy, na poły pustynny. (...) Obuwie grzęźnie w piasku dziwnie jednorodnym. Piasku naniesionym przez rzekę. (...) Mijamy wyerodowany z triasowego podglebia materiał skalny z soczewkami hematytu na pionowym przecięciu. (...) Niebywały krajobraz pustynny. Wydmy poprzecinane eksploatacją piasku, leżące tablice ostrzegające o stanowisku pod ochroną.

(...) To, co widać tutaj, ciągnie się od Skarżyska do Wąchocka, a więc na długości około 12 km. Stoimy nad pracą Kamiennej. Wyżłobić sobie takie koryto, przemleć tak idealnie piasek, tyle odsłonić kopalń i osad paleolitycznych sprzed 10.000 lat. Zaduma warta znalezienia się tutaj.

(...) Na piaski koleby Kamiennej wkracza się w milczącej ciszy. (...) Masa drobnego piasku i karłowate drzewa oraz bajeczna pogoda dają przedsmak pustaci. Niecka Kamiennej jest niewiarygodnie szeroka i głęboka. Najciekawsza jest obecna topografia z naturalną doliną. Słyszę wyrażenie "brama". Widocznie lądolód tędy wkraczał z północy, od Szydłowca. Tędy też odbywał się spływ wód polodowcowych. Kamienna miała dni szalonej potęgi. Była to praca czwartorzędu. Tarcie w tak długim czasie własnego podłoża pogłębiało ustawicznie wybieraną nieckę w szalonym pędzie i huku pracującego olbrzyma hydroficznego w ciekawym terenie geologicznym. Powierzchnia ziemi została starta aż do triasu, a rzeka toczyła złom skalny dalej. Kamienna odsłaniała hematyt w triasie litym, ale najczęściej zbijała fragmenty skał w hematytowa brekcję. Była niedużą rzeką, ale potężną w zasób wody i głęboko wciętą w podłoże skalne.

Na jakimś międzynarodowym spotkaniu naukowym debatowano nad stanowiskami późnopaleolitycznego człowieka oraz niezliczonymi soczewkami hematytu wyrwanymi przez Kamienną z podłoża i złożonymi gdzie indziej. Uznano to za zjawisko unikatowe, nigdzie poza tym terenem nie występujące.

Na wydmach naniesionych przez Kamienną odkryto kamienne narzędzia późnopaleolitycznego człowieka. Krukowski nazwał to miejsce, uznane za osadę, Rydno. Wiek tej osady mieści sie w przedziale czasowym około 10.000 lat. Wymieniona brama obniżeniowa Wzgórz Niekłańsko-Bliżyńskich nie była objęta ostatnim zlodowaceniem. To czas ostatecznego uprzątania doliny rzecznej.

Złoża hematytu były eksploatowane w kulturze żelaznej przez starożytne hutnictwo. Używanie zaś krwicy, czyli wodnego roztworu hematytu (nomenklatura według Krukowskiego), w paleolicie nie było zjawiskiem przypadkowym. Usiłujemy odtworzyć jedną z faz rozwojowych człowieka. Kiedy istota, po odkryciu już roli ognia i jego krzesania, zaakcentowała swoje "ja", zaczęła zdobywać człowieczeństwo (późniejszą osobowość), a "zbywała" cechy zwierzęce. To istota chciała, a nie instynkt.

Człowiek paleolitu był zawodowym łowcą. Jako myśliwy widział nieraz krwawiące zwierzęta. Pokrywały się czerwonymi strugami krwi. Przyczynowo-skutkowe obserwowanie było pierwszą formacja znaków fonetycznych. Krwawiła ziemia po "zranieniu". Rozumujmy dalej. Kobieta często krwawi. Krew to życie. Kobieta krwawi, gdy rodzi nowe życie. Czasami umiera krwawiąc i dając życie dziecku. O tyle wyżej stoi niż mężczyzna. Widocznie jest istotą, która może zapewnić powrót życiu.

Mamy w przybliżeniu związek obserwacji z "interpretacją hematytową". Znajdywanie krwistego hematytu, śmietany hematytowej, jest odkrywaniem czystego życia ziemi. Kult Matki-Ziemi był znany szeroko w pierwocinach paleolitu. Matka krwawiąca przywraca życie dziecku. Ale nie wolno matki-krwicy ranić ani zabijać. W kulcie wierzeniowym był tatuaż ryty hematytem widocznie dla nabrania siły. Przychodzono z pomocą zmarłemu, używając krwicy do ozdabiania kości zmarłych, by im przekazać pierwiastek życia.

Z wierzeń bierze się również inny element - handlowe rozprzestrzenianie hematytu w późnym paleolicie. Badania stanowisk pod tym względem winny zakreślić koło w Europie Środkowej o szerokim promieniu migracyjnym. Szczepy znad Kamiennej były w posiadaniu krwicy, która mogła być przedmiotem żywej wymiany handlowej. Od razu rzuca się w oczy konieczność kompleksowych badań, być może o fundamentalnym znaczeniu dla historii kultury paleolitycznych terenów.

(...) Istotna w całym problemie jest geologiczna unikatowość znajdywania hematytu w brekcji lub wśród zmiażdżeń triasowych z wtórnym ich scaleniem. Interpretacja logiczna, choć bardzo prymitywna, może być jednak słuszna. Podobieństwo hematytu do zekrzepłej krwi. Rysa na hematycie dokonana innym kawałkiem skały, albo jeszcze lepiej fragmentem krzemiennym, jest krwistoczerwona. To pocieranie pozostało do dzisiaj w petrografii polowym, bo bardzo szybkim, sposobem rozpoznania hematytu. Takie niewinne głupstwo - rysa - pozostało od paleolitu do dzisiaj sposobem rozpoznawania hematytu.

(...) Kamienna otwiera nowy świat człowieka paleolitu, nie znany nam. Otwarła zakręcony jeszcze zawór zwierzęcia w myśleniu, zmuszając do wyodrębnienia pojęć ogólnych i nauczyła odczuwać nieokój poznawczy, aż do wykrycia związków obserwacyjnych. Hematyt w "rękach" Kamiennej umożliwił szersze związki postrzegań na temat zdrowia, życia, śmierci, asekuracji przed zgonem. Ziemia-Matka-Rodzicielka. (...)